Zatwierdza m”Zatwierdza m”
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
471.97 Kb. 3
czytać
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Usługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych
0.57 Mb. 5
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us
247.31 Kb. 11
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych
355.01 Kb. 4
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych
343.93 Kb. 3
czytać
Spr 1270 zp/2012 specyfikacjaSpr 1270 zp/2012 specyfikacja
Dostawa i montaż sprzętu medycznego i wyposażenia dla potrzeb oddziałów: Położniczego i Neonatologicznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
0.51 Mb. 5
czytać
Warszawa, dnia 05. 06. 2015 rWarszawa, dnia 05. 06. 2015 r
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
68.33 Kb. 1
czytać
Komisja d s. Zamówień PublicznychKomisja d s. Zamówień Publicznych
Prawo Zamówień Publicznych nr postępowania 32/DU/Z/14 – na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach socjalnych wraz z podłączeniem elektrycznym, zgodnie z wymaganiami zawartymi
25.91 Kb. 1
czytać
Statut powiatu kraśnickiego rozdział 1 Przepisy ogólneStatut powiatu kraśnickiego rozdział 1 Przepisy ogólne
Do zakresu działania Powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym
106.03 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
330.55 Kb. 4
czytać
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. 3 Maja 2Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. 3 Maja 2
Operacyjnego województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013. Osi priorytetowej 3, rozwój infrastruktury społecznej działania 2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia I pomocy społecznej. Projekt pn
93.53 Kb. 1
czytać
Znak sprawy: zp/86/PN/2007Znak sprawy: zp/86/PN/2007
Szczegółowy wykaz oraz ilość określona jest w dokumentacji zgodnie z załączonym przedmiotem zamówienia wg treści załącznika nr 3 siwz – oznaczonym wg Wspólnego Słownika Zamówień tzw. Cpv: 24 40 00 00 – 0
89.72 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 3 do siwz formularz ofertowy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegoZałącznik nr 3 do siwz formularz ofertowy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa/Imię i nazwisko
1.12 Mb. 7
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r
324.68 Kb. 3
czytać
Wojskowa agencja mieszkaniowaWojskowa agencja mieszkaniowa
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych
428.45 Kb. 7
czytać

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna