Specyfikacja istotnych warunkóWSpecyfikacja istotnych warunkóW
W tym od kradzieży z włamaniem I rabunku, dewastacji I szyb od stłuczenia, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej oraz obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
2.14 Mb. 12
czytać
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 KatowiceUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 Katowice
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
288.82 Kb. 3
czytać
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 KatowiceUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 Katowice
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp w procedurze przewidzianej dla dostaw o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art
449.56 Kb. 4
czytać
Oferta cenowaOferta cenowa
Dostawa elementów dozownika systemu AdBlue i układu chłodzenia do naprawy autobusów komunikacji miejskiej
67.67 Kb. 1
czytać
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 KatowiceUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 Katowice
Dostawa w prenumeracie czasopism zagranicznych w wersji tradycyjnej (papierowej) na rok 2014
0.51 Mb. 4
czytać
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 KatowiceUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 Katowice
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 08. 2013r poz. 907 z późn zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp
0.55 Mb. 4
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna