Gostyń, dnia 08 kwietnia 2016 r. Zapytanie ofertoweGostyń, dnia 08 kwietnia 2016 r. Zapytanie ofertowe
Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
56.85 Kb. 1
czytać
Gostyń, dnia 08 kwietnia 2016 r. Zapytanie ofertoweGostyń, dnia 08 kwietnia 2016 r. Zapytanie ofertowe
Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
48.46 Kb. 1
czytać
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia zawodowego „Grafik Komputerowy”Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia zawodowego „Grafik Komputerowy”
Grafik Komputerowy” dla 1 osób w wieku 18-24 lat uczestników projektu „Równi na rynku pracy”, realizowanego przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę ohp w Olsztynie – Ośrodek Szkolenia Zawodowego ohp w Braniewie
41.14 Kb. 1
czytać
Umowa nr (wzór)Umowa nr (wzór)
Warmińsko Mazurską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie, 10-581 Olsztyn, ul. Narutowicza 4, nip 739-23-57-716, reprezentowaną przez Jarosława Dziobę – Wojewódzkiego Komendanta ohp zwanym dalej Zamawiającym
40.79 Kb. 1
czytać
Komunikat prasowy 3017. posiedzenie Rady Transport, telekomunikacja I energia ds. Transportu, Telekomunikacji I EnergiiKomunikat prasowy 3017. posiedzenie Rady Transport, telekomunikacja I energia ds. Transportu, Telekomunikacji I Energii
Rada przyjęła do wiadomości przedstawiony przez Komisję komunikat „Europejska agenda cyfrowa” i przyjęła w jego sprawie konkluzje
80.67 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna