Gmina łabowa adres : 33 336 Łabowa 38Gmina łabowa adres : 33 336 Łabowa 38
Prawo zamówień publicznych / j t. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn zm. / informuję, że w prowadzonym przez Gminę Łabowa postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach
11.28 Kb. 1
czytać
Gmina łabowa adres : 33 336 Łabowa 38Gmina łabowa adres : 33 336 Łabowa 38
Prawo zamówień publicznych / j t. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn zm. / informuję, że w prowadzonym przez Gminę Łabowa postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach
19.49 Kb. 1
czytać
Gmina łabowa adres : 33 336 Łabowa 38Gmina łabowa adres : 33 336 Łabowa 38
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejska Współpraca Transgraniczna Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
16.85 Kb. 1
czytać
Protokół Nr VIII / 2007 z VIII sesji Rady Powiatu Łańcuckiego odbytej w dniu 31 maja 2007 rProtokół Nr VIII / 2007 z VIII sesji Rady Powiatu Łańcuckiego odbytej w dniu 31 maja 2007 r
Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad i podejmowania uchwał. Następnie powitał gości zaproszonych na sesję, radnych, Zarząd Powiatu, osoby obsługujące obrady sesji
53.95 Kb. 1
czytać
WZÓr załĄcznik nr 3 sprawozdanieWZÓr załĄcznik nr 3 sprawozdanie
Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli
49.44 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna