Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichMiasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg Miejskich
Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. (0 22) 620-10-21 fax: (0 22) 620-91-71 nip 527-021-07-44
314.96 Kb. 3
czytać
Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania o zamówienie publiczne powyżej 14. 000 euroZawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania o zamówienie publiczne powyżej 14. 000 euro
140.31 Kb. 1
czytać
Numer sprawy: P/N/19/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaNumer sprawy: P/N/19/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
1.25 Mb. 12
czytać
ZamawiająCY: Szpital BielańskiZamawiająCY: Szpital Bielański
T r a d y c y j n I e p r o f e s j o n a L n I l e c z y m y z p a s j ą o p I e k u j e m y s I ę z t r o s k ą
1.33 Mb. 8
czytać
Warszawa, ul. Cegłowska 80 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaWarszawa, ul. Cegłowska 80 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
1.98 Mb. 9
czytać
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegoPostępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
229.25 Kb. 2
czytać
Zapytanie ofertowe o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) dostawa leku adalimumab w ramach programu terapeutycznegoZapytanie ofertowe o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) dostawa leku adalimumab w ramach programu terapeutycznego
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 1/2014/apteka
78.42 Kb. 1
czytać
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nip 712-010-37-75, regon 000001896, tel. 081 445-66-03, 445-60-73, fax. 081 445-67-30 Znak Sprawy: azp/PN/7/2013Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nip 712-010-37-75, regon 000001896, tel. 081 445-66-03, 445-60-73, fax. 081 445-67-30 Znak Sprawy: azp/PN/7/2013
Dostawę produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 29 części
1.61 Mb. 10
czytać
Filharmonia podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) przetarg ograniczony na dostawę pnFilharmonia podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) przetarg ograniczony na dostawę pn
Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Zamówienie realizowane przy pomocy dofinansowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.”
0.86 Mb. 8
czytać
Pecyfikacja istotnych warunków zamówieniaPecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Obsługa Gminy Głowaczów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych
299.06 Kb. 4
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
330.55 Kb. 4
czytać
Znak Sprawy: azp/PN/29/2012Znak Sprawy: azp/PN/29/2012
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości w pln kwoty 200 000 euro
1.2 Mb. 9
czytać
Krajowa szkoła sądownictwa I prokuratury 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 5Krajowa szkoła sądownictwa I prokuratury 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 5
OŚrodek szkoleniowy w dębem, 05-140 serock (+48 22) 774-20-62, fax (+48 22) 774-20-62
463.15 Kb. 3
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna