70 h Wykłady – 15 h: 8 h w semestrze letnim, 7 h w semestrze zimowym Seminaria 15 h70 h Wykłady – 15 h: 8 h w semestrze letnim, 7 h w semestrze zimowym Seminaria 15 h
Legenda: w –wykłady, s – seminaria, Ć – ćwiczenia. Terminy poszczególnych zajęć podano w harmonogramie
64.95 Kb. 1
czytać
70 h Wykłady – 15 h: 8 h w semestrze letnim, 7 h w semestrze zimowym Seminaria 15 h70 h Wykłady – 15 h: 8 h w semestrze letnim, 7 h w semestrze zimowym Seminaria 15 h
Gram-dodatnie, Gram-ujemne, prątki, inne, cechy różnicujące bakterie i grzyby. Ogólna systematyka drobnoustrojów: królestwo, typ, klasa, rząd, rodzina, rodzaj, gatunek; szczep, biotyp, serotyp, serowar, serogrupa
51.07 Kb. 1
czytać
Szczegółowy program zajęć z mikrobiologii 2012/2013Szczegółowy program zajęć z mikrobiologii 2012/2013
Mikrobiologia lekarska – F. Kayser, K. Bienz, J. Eckert, R. Zinkernagel obowiązkowy
48.27 Kb. 1
czytać
Szczegółowy program zajęć z Mikrobiologii I Immunologii Wydział Lekarsko-Dentystyczny rok II ( 2014/2015)Szczegółowy program zajęć z Mikrobiologii I Immunologii Wydział Lekarsko-Dentystyczny rok II ( 2014/2015)
Gram-ujemnych (peptydoglikan, lipopolisacharyd, białka porynowe). Drobnoustroje z defektywną ścianą komórkową: mykoplazmy, riketsje, chlamydie, protoplasty, sferoplasty
52.86 Kb. 1
czytać
Ogólny podział: w zależności od składu I funkcjiOgólny podział: w zależności od składu I funkcji
Podłoża wzbogacone: są to podłoża z dodatkiem krwi, surowicy lub innych składników, zawierających dodatkowe czynniki wzrostowe, które umożliwiają hodowlę i rozwój najbardziej wybrednych pod względem odżywczym bakterii
78.52 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 5 do siwzZałącznik nr 5 do siwz
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę leków oraz materiałów do diagnostyki- znak sprawy: med/327/2014, zgodnie z wymogami określonymi w siwz
73.59 Kb. 1
czytać
Szczegółowy program zajęć z mikrobiologii 2014/2015, kierunek: analityka medyczna Zalecane podręcznikiSzczegółowy program zajęć z mikrobiologii 2014/2015, kierunek: analityka medyczna Zalecane podręczniki
Murray P. R., Rosenthal K. S., Pfaller M. A. Mikrobiologia wyd. I polskie, red. A. Przondo-Mordarska, G. Martirosian
119.31 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna