Komisja europejskaKomisja europejska
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/ewg, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 I dyrektywę 2004/36/WE1, w szczególności jego art. 7 ust. 6, art. 8 ust. 5 oraz art. 10 us
2.27 Mb. 24
czytać
Zał. nr 1 szczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia I. Informacje ogólneZał. nr 1 szczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia I. Informacje ogólne
Dostawa, montaż, podłączenie, uruchomienie I konfiguracja sprzętu serwerowo-sieciowego w Pracowni Geograficznych Systemów Informacji I kartografii Komputerowej uwr, zwanej dalej laboratorium
113.07 Kb. 1
czytać
D021888/02 rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne I procedury D021888/02 rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne I procedury
Komisji (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008
44.5 Kb. 1
czytać
Promocja zdrowia kultura zdrowotna I fizyczna numer 2015 /296Promocja zdrowia kultura zdrowotna I fizyczna numer 2015 /296
Pomimo ogromnego wzrostu standardu życia, niektórzy nie staną się szczęśliwi tak długo, jak długo choć jeden członek ludzkiej rasy będzie miał większy dochód czy bogactwo większe niż oni
294.74 Kb. 5
czytać
2011 r w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska2011 r w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska
Na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn zm. 2)) zarządza się, co następuje
84.78 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z XXX zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z XXX zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do
Iii do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych
0.76 Mb. 4
czytać
Program wydarzeń towarzyszących międzynarodowym targom budownictwa budma 2012Program wydarzeń towarzyszących międzynarodowym targom budownictwa budma 2012
Nagroda Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej – „znak jakości – Trwała Kostka Gwarancją Jakości”
240.15 Kb. 1
czytać
Ministra transportu, budownictwa I gospodarki morskiejMinistra transportu, budownictwa I gospodarki morskiej
Na podstawie art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późń. zm. 2)) zarządza się, co następuje
75.62 Kb. 1
czytać
Ministra transportu, budownictwa I gospodarki morskiejMinistra transportu, budownictwa I gospodarki morskiej
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r poz. 933 i 951) zarządza się, co następuje
147.74 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna