Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21AZamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A
Katowice, dnia 09. 06. 2014
88.01 Kb. 1
czytać
Centrum Medyczne „Kinesis s c. Andrzej Boruta i Mariusz WolańczykCentrum Medyczne „Kinesis s c. Andrzej Boruta i Mariusz Wolańczyk
Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi pacjenta.” realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
37.83 Kb. 1
czytać
OGŁoszenie o wszczęciu postępowaniaOGŁoszenie o wszczęciu postępowania
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia
35.87 Kb. 1
czytać
Oszenie o przetargu nieograniczonymOszenie o przetargu nieograniczonym
Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i zaprasza do złożenia ofert
103.5 Kb. 1
czytać
Bodzentyn, 17 listopada 2006 roku Świętokrzyski Park NarodowyBodzentyn, 17 listopada 2006 roku Świętokrzyski Park Narodowy
Zadanie obejmuje dostawę blachy stalowej axp w ilości 707 m2 w kręgach o niżej wymienionych parametrach
10.72 Kb. 1
czytać
Znak sprawy 220/17P/11 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaZnak sprawy 220/17P/11 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nazwa: Przetarg nieograniczony na dostawy różnych produktów spożywczych do Aresztu Śledczego w Warszawie – Służewcu oraz Oddziału Zewnętrznego w Grodzisku Mazowieckim 220/17P/11
0.59 Mb. 4
czytać
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonegoPostępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, poniżej 125. 000 euro
0.51 Mb. 8
czytać
Przetargu nieograniczonegoPrzetargu nieograniczonego
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami)
155.29 Kb. 1
czytać
Biuro Projektu: ul. Nadbystrzycka 36ABiuro Projektu: ul. Nadbystrzycka 36A
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługa szkoleniowa/edukacyjna – Szkolenie Wykładowców Wydziału Budownictwa I architektury Politechniki Lubelskiej
33.43 Kb. 1
czytać
Gmina Drawsko ul. Powstańców Wielkopolskich 121 64 – 733 Drawsko Tel: (067) 256 91 28 Faks: (067) 256 91 35 nip 7631132393, regon 000535787Gmina Drawsko ul. Powstańców Wielkopolskich 121 64 – 733 Drawsko Tel: (067) 256 91 28 Faks: (067) 256 91 35 nip 7631132393, regon 000535787
Osoba upoważniona do kontaktów: Dariusz Bielawski, nr tel. 067 25 69 128 w. 50 i tel kom. 602580286 lub w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 19
52.95 Kb. 1
czytać
Poprzez wdrożenie systemu e-usług w obszarze zarządzania mediamiPoprzez wdrożenie systemu e-usług w obszarze zarządzania mediami
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013
146.28 Kb. 3
czytać
Zamawiający abies kuczyńscy sc Miecze 26 19-206 Rajgród specyfikacja istotnych warunków zamówieniaZamawiający abies kuczyńscy sc Miecze 26 19-206 Rajgród specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
48.93 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2013 r poz. 907 ze zm./ I. ZamawiającyZapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2013 r poz. 907 ze zm./ I. Zamawiający
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na (podać nazwę przedmiotu zamówienia) Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
14.49 Kb. 1
czytać
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Powiat Lubartowski 21-100 Lubartów ul. Słowackiego 81. Nazwa oraz adres Zamawiającego Powiat Lubartowski 21-100 Lubartów ul. Słowackiego 8
Wykonanie numerycznych map ewidencji gruntów i budynków oraz numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów geodezyjnych w. Abramów i w. Marcinów gm. Abramów – Powiat Lubartowski
105.89 Kb. 1
czytać
Do wszystkich, kogo to dotyczyDo wszystkich, kogo to dotyczy
W sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie przetargu nieograniczonego na dostawy radiofarmaceutyków I odczynników do badań izotopowych
32.44 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna