Załącznik nr 2 do Uchwały Nr xxvi/134/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27. 11. 2012r. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska Załącznik nr 2 do Uchwały Nr xxvi/134/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27. 11. 2012r. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska
Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Jedlnia Letnisko
0.66 Mb. 11
czytać
Spis treści Wprowadzenie 4Spis treści Wprowadzenie 4
Dokument przygotowany na podstawie opracowania wykonanego przez zespół w składzie
117.72 Kb. 1
czytać
Plan ochrony dla Welskiego Parku Krajobrazowego projek t § Cele Ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego, zwanego dalej w skrócie „Parkiem” oraz uwarunkowania tej ochronyPlan ochrony dla Welskiego Parku Krajobrazowego projek t § Cele Ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego, zwanego dalej w skrócie „Parkiem” oraz uwarunkowania tej ochrony
Zachowanie swobodnie meandrującej rzeki Wel oraz walorów i funkcji przyrodniczych jej doliny, w tym licznych starorzeczy i odnóg, jezior, torfowisk i innych obszarów wodno-błotnych
445.45 Kb. 7
czytać
Dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu \"Torfowisko Osowiec\"Dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu "Torfowisko Osowiec"
Projekt rozporządzenia wojewody lubuskiego w sprawie uznania za rezerwat przyrody
0.52 Mb. 5
czytać
1. 1 Streszczenie w języku niespecjalistycznym1. 1 Streszczenie w języku niespecjalistycznym
229.79 Kb. 1
czytać
Postępująca urbanizacja i industrializacja powoduje wyraźne zmiany jakościowe i ilościowe w składzie gatunkowym flory wielu regionów Polski, także obszaru miast i strefy podmiejskiej KielcPostępująca urbanizacja i industrializacja powoduje wyraźne zmiany jakościowe i ilościowe w składzie gatunkowym flory wielu regionów Polski, także obszaru miast i strefy podmiejskiej Kielc
Wiśniewski 2003. Ochrona wymienionych siedlisk oraz ich bezpośredniego otoczenia, w czasach współczesnych stały się jednym z podstawowych i bardzo ważnych problemów stanowiących przedmiot badań przyrodników
51.74 Kb. 1
czytać
Ogólna informacja o projekcie „Wyspa rozrodcza dla rybitw na Wiśle koło Bydgoszczy”Ogólna informacja o projekcie „Wyspa rozrodcza dla rybitw na Wiśle koło Bydgoszczy”
Spowodowane jest to przede wszystkim różnorodnością występujących tu siedlisk, które stanowią dla ptactwa dogodne miejsce rozrodu i żerowania. Najważniejsze typy siedlisk i związane z nimi gatunki ptaków to
36.53 Kb. 1
czytać
Kierunki misja I główne funkcjeKierunki misja I główne funkcje
Proj zmiany Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania – 29. 05. 06r. Kierunki
2.28 Mb. 18
czytać
1. misja i główne funkcje1. misja i główne funkcje
Proj zmiany Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania – 15. 02. 07r. Kierunki
2.5 Mb. 18
czytać
Barbary MossakowskiejBarbary Mossakowskiej
Gdy mam rozpocząć wspomnienia o mojej pracy w Topolówce we Wrzeszczu w latach 1945-1981 nie mogę się powstrzymać od wspomnień wcześniejszych, do których obecnie, jako osoba już w podeszłym wieku, tak często wracam myślami
63.23 Kb. 1
czytać
InterpelacjaInterpelacja
Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu przedkładamy Panu Ministrowi interpelację poselską w związku z trudną sytuacją polskiej mniejszości na Litwie i brakiem skutecznych działań ze strony polskiego rządu
13.36 Kb. 1
czytać
Leszek Mądzik (za 1994 r.) Związek Polskich Artystów PlastykówLeszek Mądzik (za 1994 r.) Związek Polskich Artystów Plastyków
Na podstawie Uchwały Nr lvi/569/94 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 10 marca 1994 r w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Lublina
27.16 Kb. 1
czytać
Wstęp 4 I. Sytuacja społeczno-gospodarcza Województwa Mazowieckiego 5Wstęp 4 I. Sytuacja społeczno-gospodarcza Województwa Mazowieckiego 5
Spójność rpo wm z dokumentami strategicznymi I programowymi ue, rządu rp I województwa Mazowieckiego 41
0.63 Mb. 9
czytać
Spis treści Wstęp diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa ŚwiętokrzyskiegoSpis treści Wstęp diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Świętokrzyskiego
Województwo Świętokrzyskie położone jest w środkowo-południowej części Polski na obszarze Wyżyny Kieleckiej
1.6 Mb. 17
czytać
U załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 24/192/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 września 2009 r chwała Nr sejmiku województwa śWIĘtokrzyskiego z dnia 200 r w sprawie ustanowienia planu ochrony Chęcińsko-Kieleckiego Parku KrajobrazowegoU załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 24/192/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 września 2009 r chwała Nr sejmiku województwa śWIĘtokrzyskiego z dnia 200 r w sprawie ustanowienia planu ochrony Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego
Na podstawie art. 19 ust. 6a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn zm.)1, zarządza się, co następuje
346.17 Kb. 5
czytać

  1   2


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna