Cel naboru propozycji przedsięwzięć priorytetowychCel naboru propozycji przedsięwzięć priorytetowych
Strategii rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014-2020
31.15 Kb. 1
czytać
1 Część ogólna raportu 3 1 Dane identyfikujące jednostkę dominującą 31 Część ogólna raportu 3 1 Dane identyfikujące jednostkę dominującą 3
Na dzień 31 grudnia 2002 r w skład Grupy Kapitałowej Agora sa wchodziły następujące jednostki
75.55 Kb. 1
czytać
Stanisław koziej strategie bezpieczeństwa nato I ue skrypt internetowyStanisław koziej strategie bezpieczeństwa nato I ue skrypt internetowy
Polski organizacji międzynarodowych, jakimi są nato I unia Europejska. Koncentruje się przy tym uwagę na treści obowiązujących koncepcji strategicznych, z zasygnalizowaniem nowych wyzwań I problemów stojących przed tymi organizacjami
216.37 Kb. 4
czytać
Filozofii i historiiFilozofii i historii
Leonard Rogowski1, ale żeby przyjąć logikę kierunkową koniecznie należy wcześniej pokazać jak w ogóle możliwe jest stosowanie mechanizmów formalnych w opisie dialektycznego rozwoju filozofii, co jest celem niniejszej pracy
30.77 Kb. 1
czytać
Ii konferencjaIi konferencja
Ekonomiczny aspekt montażu instalacji słonecznych w gospodarstwach domowych, instytucjach i zakładach pracy
41.1 Kb. 1
czytać
Nazwa leku Nazwa międzynarodowa lub inna nazwaNazwa leku Nazwa międzynarodowa lub inna nazwa
Jest to lek psychotropowy, stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych. U pacjentów z depresją wywołuje poprawę I podwyższenie nastroju oraz łagodzi lub znosi objawy depresji. Lek stosowany jest w stanach depresyjnych różnego
68.86 Kb. 1
czytać
Key words: stem lettuce, covers, yield quantity and quality Wpływ okrywania gleby i roślin włókniną polipropylenową na wielkość i jakość plonu sałaty łodygowej (Lactuca sativa L. var augustana Irish) StreszczenieKey words: stem lettuce, covers, yield quantity and quality Wpływ okrywania gleby i roślin włókniną polipropylenową na wielkość i jakość plonu sałaty łodygowej (Lactuca sativa L. var augustana Irish) Streszczenie
The effect of soil and plants covering with the polypropylene non-woven on the quantity and quality of yield of stem lettuce
110.59 Kb. 3
czytać
Konkurencji i KonsumentówKonkurencji i Konsumentów
I. Na podstawie art. 19 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy
99.71 Kb. 1
czytać
Spis treści str. I. Sprawozdanie z realizacji programu badawczego inp pan 2 II. Działalność wspomagająca badania 46Spis treści str. I. Sprawozdanie z realizacji programu badawczego inp pan 2 II. Działalność wspomagająca badania 46
Rok 2011 był pierwszym rokiem realizacji nowego pięcioletniego programu badawczego inp pan „Tworzenie I stosowanie prawa w świetle współczesnych problemów aksjologicznych”
0.49 Mb. 5
czytać
Burmistrz miasta hrubieszów studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta hrubieszów projektBurmistrz miasta hrubieszów studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta hrubieszów projekt
Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta hrubieszóW
0.68 Mb. 7
czytać
Polska-Kraków: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnejPolska-Kraków: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
63.91 Kb. 1
czytać
Streszczenia Nr 3 Przegląd Górniczy 2012 contents nr 3 Polish Mining Review 2012Streszczenia Nr 3 Przegląd Górniczy 2012 contents nr 3 Polish Mining Review 2012
Słowa kluczowe: kopalnie węgla kamiennego, kierunki rozwoju Kompanii Węglowej S. A
112.9 Kb. 1
czytać
Województwo małopolskie małopolski zarząd melioracji I urządzeń wodnych w krakowie 31-153 Kraków ul. Szlak 73Województwo małopolskie małopolski zarząd melioracji I urządzeń wodnych w krakowie 31-153 Kraków ul. Szlak 73
Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla cieków Aglomeracji Krakowskiej z wyłączeniem rzeki Wisły
400.97 Kb. 4
czytać
Pl-kraków: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej I wodnejPl-kraków: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej I wodnej
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt
93.71 Kb. 3
czytać
Zwierzęta Laboratoryjne Hodowane w Ośrodkach Naukowych w PolsceZwierzęta Laboratoryjne Hodowane w Ośrodkach Naukowych w Polsce
Wydanie niniejszej publikacji zostało dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych
80.76 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna