Instrukcja wypełnienia załĄczników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI regionalnego programu operacyjnego województwa świetokrzyskiego na lata 2007 2013Instrukcja wypełnienia załĄczników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI regionalnego programu operacyjnego województwa świetokrzyskiego na lata 2007 2013
317.41 Kb. 7
czytać
Curriculum vitae nazwisko: jendrośka imię: jerzy data urodzeniaCurriculum vitae nazwisko: jendrośka imię: jerzy data urodzenia
Wspólnik Zarządzający kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska
78.21 Kb. 1
czytać
Lp nazwa AutorLp nazwa Autor
0.83 Mb. 4
czytać
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Budowa chlewniRaport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Budowa chlewni
Autor – mgr inż. Andrzej Koper Biegły Wojewody Mazowieckiego w zakresie sporządzania ocen
433.83 Kb. 5
czytać
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr xxvi/134/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27. 11. 2012r. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska Załącznik nr 2 do Uchwały Nr xxvi/134/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27. 11. 2012r. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska
Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Jedlnia Letnisko
0.66 Mb. 11
czytać
Warszawa: tel. +48 (0) 22 447 4300 fax +48 (0) 22 447 4301 GdyniaWarszawa: tel. +48 (0) 22 447 4300 fax +48 (0) 22 447 4301 Gdynia
Wszelkie dane teleadresowe znajdują się na ostatniej stronie niniejszego wydania
151.5 Kb. 2
czytać
Program opieki nad zabytkami gminy bolków na lata 2010 – 2013 bolkóW, styczeń 2010 rProgram opieki nad zabytkami gminy bolków na lata 2010 – 2013 bolkóW, styczeń 2010 r
Charakterystyka i historia miejscowości oraz najważniejszych znajdujących się w nich zabytków 55
1.65 Mb. 18
czytać
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu ochrony I rozwoju zasobów wodnych województwa mazowieckiego w zakresie udrożnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu ochrony I rozwoju zasobów wodnych województwa mazowieckiego w zakresie udrożnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych
II. Informacje o zawartości i głównych celach programu ochrony i rozwoju zasobów wodnych oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami 6
426.87 Kb. 6
czytać
Budowa zbiornika retencyjnego „Zagorzyce-Rogówka” na rzece CzerwonkaBudowa zbiornika retencyjnego „Zagorzyce-Rogówka” na rzece Czerwonka
Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
83.63 Kb. 1
czytać
Stubno, dnia 16. 02. 2011 r. Nr 7624/5/10Stubno, dnia 16. 02. 2011 r. Nr 7624/5/10
Mak anna Jurkiewicz Jan Jurkiewicz Spółka jawna 35-211 Rzeszów, ul. M. Konopnickiej 18
54.41 Kb. 1
czytać
Goszczanów, dnia 18 lipca 2012 r. Znak: osr. 6220 2011. 2012Goszczanów, dnia 18 lipca 2012 r. Znak: osr. 6220 2011. 2012
Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
128.9 Kb. 1
czytać
Ulan-Majorat, 4 luty 2014r. Rrg. 6220 2011. 2012. 2013. 2014Ulan-Majorat, 4 luty 2014r. Rrg. 6220 2011. 2012. 2013. 2014
Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm., w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
80.68 Kb. 1
czytać
Pl bruksela, 23 listopada 2009 r. ProtokóŁPl bruksela, 23 listopada 2009 r. ProtokóŁ
Komisja Rozwoju Zrównoważonego odbyła swoje 19. posiedzenie w czwartej czteroletniej kadencji (2006-2010) w Toruniu w poniedziałek 19 października 2009 r w godz. 30-16. 00
54.75 Kb. 1
czytać
UG. 7624. 03. 2010. 2011 decyzjaUG. 7624. 03. 2010. 2011 decyzja
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
84.18 Kb. 1
czytać
Charakterystyka przedsięwzięcia – budowy kanalizacji w miejscowościach: Czosnowie, Dobrzyniu, Adamówku, Łosiej Wólce, Augustówku, Jesionce, Małocicach, Wólce Czosnowskiej, Wrzosowce, Janowie Mikołajówce i Sowiej Woli w Gminie CzosnówCharakterystyka przedsięwzięcia – budowy kanalizacji w miejscowościach: Czosnowie, Dobrzyniu, Adamówku, Łosiej Wólce, Augustówku, Jesionce, Małocicach, Wólce Czosnowskiej, Wrzosowce, Janowie Mikołajówce i Sowiej Woli w Gminie Czosnów
Tzw. Etap I w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych I wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych I zgody na realizację przedsięwzięcia
79.34 Kb. 1
czytać

  1   2


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna