Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pola mokotowskiegoMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pola mokotowskiego
Pola Mokotowskiego oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego m st. Warszawy przyjętego uchwałą Rady m st. Warszawy Nr lxxxii/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r
0.81 Mb. 11
czytać
Rady miejskiej w tuszynieRady miejskiej w tuszynie
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112; z 2003 r. Nr 80, 717 w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu I zagospodarowaniu przestrzennym
424.84 Kb. 3
czytać
Miasta tczewa za okres kadencjiMiasta tczewa za okres kadencji
Nr 22 wschód – zachód ( Berlin – Królewiec ) w miejscu rozwidlenia magistrali kolejowej Gdańsk-Bydgoszcz, Gdańsk – Warszawa. Tczew stanowi ważny węzeł komunikacji kolejowej. W pobliżu miasta przebiegać będzie autostrada a 1
1.58 Mb. 15
czytać
Mgr Maria Młodzianowska-Synowiec dr Grzegorz Synowiec Wrocław, 2010 spis treśCIMgr Maria Młodzianowska-Synowiec dr Grzegorz Synowiec Wrocław, 2010 spis treśCI
Analiza i ocena wpływu na poszczególne komponenty środowiska we wzajemnym powiązaniu 31
247.29 Kb. 7
czytać
Prezydent m. St. WarszawyPrezydent m. St. Warszawy
Dz. U. r. Nr 80 poz. 717 z późn zm., w związku z uchwałą nr xlvi/1158/2005 Rady m st. Warszawy z dnia z dnia 3 marca 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa Rada
2.41 Mb. 71
czytać
Zagospodarowania przestrzennego gminy czernica kierunki zagospodarowania przestrzennego gminyZagospodarowania przestrzennego gminy czernica kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy
Czernica uchwalonego uchwałą nr viii/38/2007 Rady Gminy Czernica z dnia 29 czerwca 2007 roku., zgodnie z uchwałą Nr viii/40/2007 Rady Gminy Czernica z dnia 29 czerwca 2007 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
290.78 Kb. 6
czytać
Sprawy dotyczące wyborów do pe: c-145/04 Hiszpania V. Zjednoczone Królestwo – s. 1 C-300/04 Eman I Sevinger – s. 13 Wyrok trybunałU (wielka izba)Sprawy dotyczące wyborów do pe: c-145/04 Hiszpania V. Zjednoczone Królestwo – s. 1 C-300/04 Eman I Sevinger – s. 13 Wyrok trybunałU (wielka izba)
Parlament Europejski – Wybory – Prawo głosowania – Obywatel Wspólnoty Narodów mający miejsce zamieszkania w Gibraltarze i nieposiadający obywatelstwa Unii
194.59 Kb. 2
czytać
Ad. 1b Proponowany porządek obradAd. 1b Proponowany porządek obrad
Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23 kwietnia 2013r o godz. 11. 00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego im. Jana Pawła II w Głuchołazach
169.28 Kb. 4
czytać
ProtokóŁ z Sesji Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 listopada 2005 r. Proponowany porządek obradProtokóŁ z Sesji Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 listopada 2005 r. Proponowany porządek obrad
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie P. Cezary Wnuk. Przywitał przybyłych na Sesję radnych, sołtysów, zaproszonych gości i przedstawicieli prasy
57.11 Kb. 1
czytać
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r poz. 145 z późń. zm.); UstawaUstawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r poz. 145 z późń. zm.); Ustawa
Ekologika pracownia Analiz Środowiskowych mgr inż. Jarosław Mogielnicki ul. Popiełuszki 8/25, 10-695 Olsztyn
0.68 Mb. 20
czytać
Do unii europejskiejDo unii europejskiej
Niniejszym, w załączeniu kieruje się do Delegacji projekt Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii I słowacji do Unii Europejskiej: spis treśCI
106.34 Kb. 1
czytać
Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego plau zagospodarowania przestrzennegoPrognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego plau zagospodarowania przestrzennego
Podstawy prawne, zakres i cel prognozy, powiązania z innymi dokumentami, metoda sporządzenia prognozy
71.43 Kb. 1
czytać
CZĘŚĆ A. WstęPCZĘŚĆ A. WstęP
Zmieniono także układ dokumentu, rozdzielając uwarunkowania od kierunków zagospodarowania przestrzennego. Tytuły i kolejność poszczególnych rozdziałów problemowych zostały jednak generalnie zachowane
1.07 Mb. 9
czytać
1. Wprowadzenie. 3 Przedmiot, zakres i cel opracowani1. Wprowadzenie. 3 Przedmiot, zakres i cel opracowani
Zawartość i główne cele projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz jego powiązania z innymi dokumentam
194.1 Kb. 4
czytać
Protokół nr xiv/2007 z sesji Rady Miasta Pionki odbytej w dnia 24. 04. 2007r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miasta Aleja Jana Pawła II 15Protokół nr xiv/2007 z sesji Rady Miasta Pionki odbytej w dnia 24. 04. 2007r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miasta Aleja Jana Pawła II 15
Przewodniczący Rady Miasta K. Sokołowski- otwieram XIV sesję Rady Miasta Pionki. Witam wszystkich przybyłych zaproszonych na sesję Rady Miasta gości. W obradach uczestniczy 21 radnych. Obrady są prawomocne
222.55 Kb. 5
czytać

  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna