I. częŚĆ obrad XXXIX sesji rady miasta włOCŁawek 05 września 2005 rok protokoł nr XXXIX / 05 z sesji rady miasta włOCŁawek odbytej w dniachI. częŚĆ obrad XXXIX sesji rady miasta włOCŁawek 05 września 2005 rok protokoł nr XXXIX / 05 z sesji rady miasta włOCŁawek odbytej w dniach
O godzinie 00 w sali nr 5 Urzędu Miasta Włocławek odbyła się I część trzydziesta dziewiątej sesji Rady Miasta Włocławek IV kadencji. Obrady zwołał I poprowadził Przewodniczący Rady Miasta Włocławek Pan Stanisław Wawrzonkoski
0.62 Mb. 14
czytać
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połOŻonego w miejscowości smolnik pod nazwą „smolnik 3Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połOŻonego w miejscowości smolnik pod nazwą „smolnik 3
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmiany wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
161.67 Kb. 3
czytać
Gminy mszczonóWGminy mszczonóW
Uwarunkowania zewnętrzne wpływające na kształtowanie polityki przestrzennej gminy 6
1.19 Mb. 18
czytać
Protokół Nr lii/10 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej w dniu 27 lipca 2010 rokuProtokół Nr lii/10 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej w dniu 27 lipca 2010 roku
Lii nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Karlinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie Pan Tomasz Rusiecki o godzinie 1200 w Karlińskim Ośrodku Kultury przy ulicy Szczecińskiej 6 w Karlinie
104.1 Kb. 1
czytać
Protok ó Ł nr iii/2015 z III sesji Rady Miejskiej w Chojnicach, odbytej w dniu 26 stycznia 2015 r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1Protok ó Ł nr iii/2015 z III sesji Rady Miejskiej w Chojnicach, odbytej w dniu 26 stycznia 2015 r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1
Radni Rady Miejskiej – według załączonej listy obecności – załącznik nr 1 do protokołu
279.92 Kb. 4
czytać
Z sesji Rady Gminy Olszanka, odbytej w dniu 31 maja 2012r w świetlicy wiejskiej PrzylesiuZ sesji Rady Gminy Olszanka, odbytej w dniu 31 maja 2012r w świetlicy wiejskiej Przylesiu
Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji /listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokółu
46.84 Kb. 1
czytać
Protokół z XXXVIII sesji Rady Dzielnicy XI podgórze Duchackie, która odbyła się 12 listopada 2009 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18. 00 – 19. 30Protokół z XXXVIII sesji Rady Dzielnicy XI podgórze Duchackie, która odbyła się 12 listopada 2009 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18. 00 – 19. 30
Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady I zarządu Dzielnicy XI podgórze Duchackie Bożena Piekarczyk, która po stwierdzeniu, że zgodnie z listą obecności jest quorum pozwalające na podejmowanie uchwał, otworzyła obrady
25.7 Kb. 1
czytać
Numery podjętych uchwał: xlvii/265/2010 w sprawie zatwierdzenia listy osób wyróżnionych tytułem „Zasłużony kietrzański samorządowiec”Numery podjętych uchwał: xlvii/265/2010 w sprawie zatwierdzenia listy osób wyróżnionych tytułem „Zasłużony kietrzański samorządowiec”
Xlvii/266/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. Wojska Polskiego nr 11, ul. Matejki nr 8, ul. Cegielnianej nr 2, ul. 3 Maja nr 3, stanowiących własność Gminy Kietrz
83.73 Kb. 1
czytać
ProtokóŁ nr 48/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 3 grudnia 2015 r o godz. 8 00ProtokóŁ nr 48/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 3 grudnia 2015 r o godz. 8 00
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie ogłoszenia przez Powiat Tczewski otwartego naboru partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu
78.16 Kb. 1
czytać
Protokół Nr X/03Protokół Nr X/03
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz. Powitał obecnych na sesji radnych i gości. Stwierdził, że w sesji udział bierze 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym podjęte uchwały rady będą prawomocne
67.56 Kb. 1
czytać
Protokół nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i SportuProtokół nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu
Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz po powitaniu Zebranych na posiedzeniu Gości oraz Radnych przedstawił porządek obrad który Komisja przyjęła jednogłośnie
57.53 Kb. 1
czytać
Protok ó Ł Nr xxvii/09 z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Kocku w dniu 29 stycznia 2009 rokuProtok ó Ł Nr xxvii/09 z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Kocku w dniu 29 stycznia 2009 roku
Xxvii sesji Rady Miejskiej w Kocku udział wzięło 14 radnych; radni: J. Kowalczyk, B. Orzeł I d. Ró życki spóźnili się na obrady (spóźnienia te zostały usprawiedliwione przez przewodniczącego obrad); natomiast radny J
126.19 Kb. 3
czytać
Protok ó Ł nr 30/09 z posiedzenia Komisji Gospodarki I Budżetu Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytego w dniu 28 stycznia 2009 rokuProtok ó Ł nr 30/09 z posiedzenia Komisji Gospodarki I Budżetu Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytego w dniu 28 stycznia 2009 roku
Medyński Jan – Przewodniczący Komisji o godzinie 1300 przywitał zaproszonych gości oraz członków Komisji. Przedstawił porządek obrad Komisji
36.51 Kb. 1
czytać
Protok ó Ł Nr V/15 V sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 24 marca 2015 roku w godz. 1000 1230 w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45Protok ó Ł Nr V/15 V sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 24 marca 2015 roku w godz. 1000 1230 w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45
Gminnej Bibliotek Publicznej w Płocicznie-Tartak, Cezary Folejewski – prawnik, Marek Klimaszewski – trener uks „sprint” w Płocicznie-Tartak, Katarzyna Gałaszewska – Dyrektor Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak
89.24 Kb. 1
czytać
Podręcznik beneficjenta programuPodręcznik beneficjenta programu
Założenia programu „Moje Boisko Orlik 2012 są ściśle określone i udostępnione na stronie internetowej
71.12 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna