Raport dotyczący realizacji przedsięwzięciaRaport dotyczący realizacji przedsięwzięcia
Budowa stacji redukcyjno pomiarowej wysokiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia relacja Dębowa Łąka – Książki – Jabłonowo Pomorskie wraz z siecią rozdzielczą średniego ciśnienia na terenie gminy Książki i gminy Jabłonowo Pomorskie
458.42 Kb. 6
czytać
Protok ó Ł nr 9/07 z posiedzenia Komisji Wsi I Rolnictwa Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytego w dniu 23 października 2007 rokuProtok ó Ł nr 9/07 z posiedzenia Komisji Wsi I Rolnictwa Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytego w dniu 23 października 2007 roku
Staroszczuk Andrzej – Przewodniczący Komisji przywitał zaproszonych gości oraz członków komisji i przedstawił porządek obrad Komisji. Do proponowanego porządku obrad sprzeciwu nie zgłoszono
28.07 Kb. 1
czytać
ProtokóŁ nr ix/11 z IX sesji Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 22 września 2011 rProtokóŁ nr ix/11 z IX sesji Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 22 września 2011 r
Fica, Dyrektor mbp iwonę Przybyłowską, Dyrektor mok małgorzatę Głębicką, mieszkańców, prasę, oraz zarząd: Burmistrza Miasta Roberta Roguskiego, Wiceburmistrza Miasta Piotra Grubek, Sekretarz Miasta Karinę Jaźwińską, Skarbnik Miasta Grażynę
94.18 Kb. 1
czytać
Uchwała nr viii/190/07Uchwała nr viii/190/07
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r
138.5 Kb. 3
czytać
Rady gminy w sterdyniRady gminy w sterdyni
Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków I dóbr kultury wspóŁczesnej
479.1 Kb. 7
czytać
Protok ó Ł Nr 56/20006 z II części LVI sesji Rady Miasta Dęblin z dnia 4 lipca 2006 rProtok ó Ł Nr 56/20006 z II części LVI sesji Rady Miasta Dęblin z dnia 4 lipca 2006 r
Ii część sesji LVI otworzył I prowadził Przewodniczący Rady Miasta Roman Amarowicz. W sesji wzięło udział 14 radnych (na stan 15), co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał oraz zaproszeni goście
99.76 Kb. 1
czytać
ProtokóŁ Nr 33/8/09 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury I Sportu w dniu 11. 09. 2009 r w godz. 10. 00 – 14. 00 Przewodniczący Komisji pan Zbigniew DudekProtokóŁ Nr 33/8/09 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury I Sportu w dniu 11. 09. 2009 r w godz. 10. 00 – 14. 00 Przewodniczący Komisji pan Zbigniew Dudek
Przewodniczący Komisji pan Zbigniew Dudek powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu
61.62 Kb. 1
czytać
Z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu i Komisji Oświaty i Zdrowia odbytego w dniu 22. 07. 2008 r godZ wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu i Komisji Oświaty i Zdrowia odbytego w dniu 22. 07. 2008 r god
Komisji Gospodarki i Budżetu i Komisji Oświaty i Zdrowia odbytego w dniu 22. 07. 2008 r god
16.59 Kb. 1
czytać
ProtokóŁ nr 68. 2014 wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty Kultury I Spraw Społecznych, Komisji Finansowo-Gospodarczej I Rozwoju Gminy, Komisji Rolnej Rady Gminy Sokoły z dnia 7 sierpnia 2014 rProtokóŁ nr 68. 2014 wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty Kultury I Spraw Społecznych, Komisji Finansowo-Gospodarczej I Rozwoju Gminy, Komisji Rolnej Rady Gminy Sokoły z dnia 7 sierpnia 2014 r
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, w godz. 10: 00 – 12: 40
75.25 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr BZałącznik Nr B
Nowe Miasto obejmującego miejscowości: Adamowo, Aleksandria, Anielin, Czarnoty, Grabie, Gościmin, Jurzyn, Jurzynek, Kubice, Latonice, Miszewo B
15 Kb. 1
czytać
Protok ó Ł Nr xxi/09 XXI sesji Rady Powiatu w Elblągu odbytej w dniu 24 kwietnia 2009 r w Elblągu, przy ul. Saperów 14 aProtok ó Ł Nr xxi/09 XXI sesji Rady Powiatu w Elblągu odbytej w dniu 24 kwietnia 2009 r w Elblągu, przy ul. Saperów 14 a
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu, Panią Mirosławę Laskowską– Zastępcę Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu
134.32 Kb. 1
czytać
Zagospodarowania przestrzennego miasta I gminyZagospodarowania przestrzennego miasta I gminy
Zmiana studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta I gminy Żuromin, zatwierdzonego uchwałą nr 193/xxxi/2001 Rady Miejskiej
0.7 Mb. 13
czytać
Tekst zmiany studium zmiana studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennegoTekst zmiany studium zmiana studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego
Potrzeba opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
138.97 Kb. 1
czytać
Informacja z posiedzenia nr 18/15 Zarz ą duWojew ó dztwa Ł ó dzkieg o z dnia 7 kwietnia 2015 rInformacja z posiedzenia nr 18/15 Zarz ą duWojew ó dztwa Ł ó dzkieg o z dnia 7 kwietnia 2015 r
Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie
15.51 Kb. 1
czytać
Załączniki do protokołu kontroli służą tylko do użytku wewnętrznegoZałączniki do protokołu kontroli służą tylko do użytku wewnętrznego
Gminy Lipnik za okres 2004 roku przeprowadzonej w dniach od 13 maja do 22 lipca 2005 roku w Urzędzie Gminy w Lipniku, 27–540 Lipnik 20 przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w osobach
1.48 Mb. 17
czytać

1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna