A. tekst studiumA. tekst studium
Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy radziejowice
0.87 Mb. 13
czytać
Lek na menopauze nowej generacji ZaZałącznik do Uchwały nr … z dnia 1 grudnia 2009 rokuLek na menopauze nowej generacji ZaZałącznik do Uchwały nr … z dnia 1 grudnia 2009 roku
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego
0.8 Mb. 14
czytać
Protokoł nr xxxvii/09Protokoł nr xxxvii/09
Xxxvii sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 24 listopada 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie I trwała w godzinach od 9,20 do 13,30
71.74 Kb. 1
czytać
Projekt strategia rozwoju gminy zduny na lata 2016-2023 zduny 2016 spis treśCIProjekt strategia rozwoju gminy zduny na lata 2016-2023 zduny 2016 spis treśCI
Uchwałą Rady Miejskiej w Zdunach nr xi/63/2015 z dnia 30. 09. 2015r w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zduny na lata 2016-2023 rozpoczęto prace nad przygotowaniem nowej strategii
0.67 Mb. 9
czytać
Protok ó Ł Nr xxx/2009 Sesji Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. AProtok ó Ł Nr xxx/2009 Sesji Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. A
Gminy powitał Radnych i zaproszonych gości. Następnie stwierdził, że po sprawdzeniu zgodnie z listą obecności na sesji znajduje się 13 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał
54.85 Kb. 1
czytać
Protok ó Ł Nr XIV / 2004 z XIV –ej Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej odbytej w dniu 22 kwietnia 2004 rokuProtok ó Ł Nr XIV / 2004 z XIV –ej Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej odbytej w dniu 22 kwietnia 2004 roku
Lista obecności radnych biorących udział w sesji i gości zaproszonych uczestniczących w obradach
90.81 Kb. 1
czytać
Protok ó Ł nr iv/06 z IV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach, odbytej w dniu 9 lutego 2007r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1Protok ó Ł nr iv/06 z IV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach, odbytej w dniu 9 lutego 2007r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1
Iv sesji Rady Miejskiej w Chojnicach, odbytej w dniu 9 lutego 2007r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, w godzinach
377.03 Kb. 7
czytać
Protokół Nr xxxvi/2009 z sesji Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 18 marca 2009 rokuProtokół Nr xxxvi/2009 z sesji Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 18 marca 2009 roku
W sesji uczestniczyło 12 radnych. Nieobecny usprawiedliwiony Radny Grzegorz Daniel, Józef Dreszer, Henryk Kurzac. Ponadto w sesji udział wzięli : Poseł rp lucjan Karasiewicz, sołtysi oraz mieszkańcy Gminy
77.85 Kb. 1
czytać
Uchwała Nr xiii/69/04 Rady Gminy SiedliszczeUchwała Nr xiii/69/04 Rady Gminy Siedliszcze
Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami, w związku z uchwałą Nr xxix/120/2002 Rady Gminy w Siedliszczu z dnia 19. 06
494.27 Kb. 9
czytać
ProtokóŁ 2/wzcz kups/2007 Rodzaj posiedzeniaProtokóŁ 2/wzcz kups/2007 Rodzaj posiedzenia
Projekt-protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków
156.68 Kb. 1
czytać
Podstawy formalno prawne opracowaniaPodstawy formalno prawne opracowania
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina
0.69 Mb. 7
czytać
Protokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji Edukacji, odbytego w dniu 20. 05. 2011rProtokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji Edukacji, odbytego w dniu 20. 05. 2011r
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Bogdan Kuffel, powitał zebranych gości oraz członków Komisji, stwierdził quorum i zaproponował następujący porządek posiedzenia
36.59 Kb. 1
czytać
Zarząd gminy wyszkiZarząd gminy wyszki
Ocena lokalnych zasobów środowiska przyrodniczego i występujące zagrożenia dla środowisk
2.31 Mb. 21
czytać
6. polityka informacjnizmu I kryzys demokracji tytuł rzędu Wprowadzenie: polityka społeczeństwa6. polityka informacjnizmu I kryzys demokracji tytuł rzędu Wprowadzenie: polityka społeczeństwa
Unieważnienie umowy społecznej między światem kapitału, pracy i państwem odsyła wszystkich do domu, by walczyć o swe indywidualne interesy, licząc wyłącznie na własne siły. Jak pisze Guehenno
136.86 Kb. 3
czytać
Protokół Nr xxxi/05 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 10 I 11 marca 2005r w sali nr 21 Urzędu Miejskiego w OstródzieProtokół Nr xxxi/05 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 10 I 11 marca 2005r w sali nr 21 Urzędu Miejskiego w Ostródzie
Gminy, Kierowników Referatów Urzędu Gminy, sołtysów z terenu gminy oraz wszystkich przybyłych gości, oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych
0.52 Mb. 14
czytać

1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna