Program studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawoProgram studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo
Rozumienie i posługiwanie się podstawowymi pojęciami prawnymi umożliwiającymi analizowanie i rozumienie zjawisk prawnych
273.36 Kb. 5
czytać
Program studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawoProgram studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo
Rozumienie i posługiwanie się podstawowymi pojęciami prawnymi umożliwiającymi analizowanie i rozumienie zjawisk prawnych
275.43 Kb. 5
czytać
Wystąpienie pokontrolne śLĄski urząd wojewódzki w katowicach ul. Jagiellońska 25Wystąpienie pokontrolne śLĄski urząd wojewódzki w katowicach ul. Jagiellońska 25
Jolanta Sosińska – starszy inspektor upoważnienie nr kov. 0030 2015.; pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów
31.44 Kb. 1
czytać
Organizacja przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wnioskówOrganizacja przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków
Kontrolą objęto prowadzenie w gminie ewidencji działalności gospodarczej oraz organizację i tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r do dnia 19 września 2007 r
92.88 Kb. 1
czytać
Administracja publiczna Miejsce Konstytucji w hierarchii źródeł prawa administracyjnegoAdministracja publiczna Miejsce Konstytucji w hierarchii źródeł prawa administracyjnego
Oprócz tego można wskazać zasadę rozdziału źródeł prawa powszechnie obowiązującego I wewnętrznego oraz zasadę zupełności konstytucyjnego systemu źródeł prawa. System źródeł prawa normuje Konstytucja R
104.89 Kb. 1
czytać
Rozdział I pojęcie I przedmiot postępowania administracyjnegoRozdział I pojęcie I przedmiot postępowania administracyjnego
Orzeczenia wydawane przez organy drugiej instancji w świetle kodeksu postępowania administracyjnego
143.38 Kb. 3
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna