Posiedzenia Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej z dnia 10 marca 2015 rPosiedzenia Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej z dnia 10 marca 2015 r
Wodnej we Wrocławiu, pan Adam Konieczny Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, pan Czesław Zdziech po dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej. Nieobecni usprawiedliwieni radni Anna Płucieniczak
44.7 Kb. 1
czytać
Protokół Nr 13/13 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu z dnia 03 czerwca 2013 rProtokół Nr 13/13 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu z dnia 03 czerwca 2013 r
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu, udział wzięli: Jerzy Paweł Kosiński, Wincenty Jakubiak, Antoni Glinko, Teresa Wasilewska, Adam Usakiewicz, Wójt Gminy Marian Skomorowski, Sekretarz Gminy Anna Wasilewska, Skarbnik Gminy Krystyna
45.17 Kb. 1
czytać
Protokół Nr 5/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 maja 2013 rProtokół Nr 5/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 maja 2013 r
Wasilewska, Wójt Gminy Marian Skomorowski, Skarbnik Gminy Krystyna Piotrowska, Dyrektor Zespołu Szkół w Dziadkowicach Robert Zalewski, po
41.23 Kb. 1
czytać
Punkt 1 Otwarcie VIII sesji Rady Powiatu MławskiegoPunkt 1 Otwarcie VIII sesji Rady Powiatu Mławskiego
Panie i Panów radnych, Starostę Mławskiego Pana Włodzimierza Wojnarowskiego wraz z Zarządem Powiatu, przedstawicieli mediów lokalnych, obecnych dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego, dyrektorów wydziałów
68.62 Kb. 1
czytać
Starostwo Powiatowe w RaciborzuStarostwo Powiatowe w Raciborzu
XV/ 192 / 2003 w sprawie zmiany Uchwały Nr II / 26 / 2002 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 10 grudnia 2002r w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu I rekreacji
100.22 Kb. 3
czytać
Sprawozdanie z prac burmistrza miasta za okres od 17. 06. 2004 R. Do 11. 08. 2004 RSprawozdanie z prac burmistrza miasta za okres od 17. 06. 2004 R. Do 11. 08. 2004 R
Kudowa Zdrój – przeznacza się do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego n/w nieruchomości gruntowe położone w gminie Kudowa Zdrój
92.32 Kb. 1
czytać
Sesji Rady Gminy Korytnica z dnia 28 marca 2014 rSesji Rady Gminy Korytnica z dnia 28 marca 2014 r
Otwierając sesję P. Jadwiga Jaczewska powitała wszystkich zebranych i na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad
95.95 Kb. 1
czytać
ProtokóŁ nr 48/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 3 grudnia 2015 r o godz. 8 00ProtokóŁ nr 48/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 3 grudnia 2015 r o godz. 8 00
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie ogłoszenia przez Powiat Tczewski otwartego naboru partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu
78.16 Kb. 1
czytać
Protok ó Ł Nr xxvii/09 z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Kocku w dniu 29 stycznia 2009 rokuProtok ó Ł Nr xxvii/09 z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Kocku w dniu 29 stycznia 2009 roku
Xxvii sesji Rady Miejskiej w Kocku udział wzięło 14 radnych; radni: J. Kowalczyk, B. Orzeł I d. Ró życki spóźnili się na obrady (spóźnienia te zostały usprawiedliwione przez przewodniczącego obrad); natomiast radny J
126.19 Kb. 3
czytać
Protokół Nr xv/08 z XV sesji Rady Powiatu Wołomińskiego która odbyła się 17 stycznia 2008 r w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie Punkt 1 Otwarcie sesjiProtokół Nr xv/08 z XV sesji Rady Powiatu Wołomińskiego która odbyła się 17 stycznia 2008 r w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie Punkt 1 Otwarcie sesji
Xv sesji Rady Powiatu Wołomińskiego III kadencji informując, że na sali obecnych jest 25 radnych (lista obecności stanowi załącznik do protokołu), co stanowi kworum, uprawniające Radę do podejmowania prawomocnych uchwał
58.66 Kb. 1
czytać
Sesji Rady Gminy Korytnica z dnia 6 marca 2015 rSesji Rady Gminy Korytnica z dnia 6 marca 2015 r
Otwierając sesję P. Janusz Tarapata powitał wszystkich zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad
54.24 Kb. 1
czytać
Protok ó Ł Nr viii/ 2015 z sesji Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 25 września 2015 rProtok ó Ł Nr viii/ 2015 z sesji Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 25 września 2015 r
Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Maliszewski otworzył obrady VIII sesji Rady Gminy Ulan-Majorat
62.89 Kb. 1
czytać
Naczelnik Warszawa, 30 października 2011 r. Związku Harcerstwa PolskiegoNaczelnik Warszawa, 30 października 2011 r. Związku Harcerstwa Polskiego
Informuję o Uchwale Rady Naczelnej zhp nr 49/xxxvi rady Naczelnej zhp z dnia 23 października 2011 r w sprawie skierowania do konsultacji
110.07 Kb. 1
czytać
Protokół Nr xxxvii/10Protokół Nr xxxvii/10
Z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 18 lutego 2010r w sali konferencyjnej w budynku „Krakowiak” w Iwoniczu-Zdroju, od godz. 12. 00
33.19 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr 20/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zasad wynajmu obiektów i pomieszczeń sportowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuZarządzenie Nr 20/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zasad wynajmu obiektów i pomieszczeń sportowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn zm.) oraz § 59 ust. 1 Statutu uam, zarządzam
111.83 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna