Protok ó Ł Nr V/15 V sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 24 marca 2015 roku w godz. 1000 1230 w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45Protok ó Ł Nr V/15 V sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 24 marca 2015 roku w godz. 1000 1230 w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45
Gminnej Bibliotek Publicznej w Płocicznie-Tartak, Cezary Folejewski – prawnik, Marek Klimaszewski – trener uks „sprint” w Płocicznie-Tartak, Katarzyna Gałaszewska – Dyrektor Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak
89.24 Kb. 1
czytać
Protokół Nr xli/2013 z XLI sesji Rady Gminy Choczewo VI kadencji w dniu 28 października 2013 rProtokół Nr xli/2013 z XLI sesji Rady Gminy Choczewo VI kadencji w dniu 28 października 2013 r
Sesja odbyła się w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie
181.56 Kb. 2
czytać
Porządek obrad Rady Miasta Krakowa 2012-07-11 Sesja nr: 6052Porządek obrad Rady Miasta Krakowa 2012-07-11 Sesja nr: 6052
Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Marta Witkowicz
112.63 Kb. 1
czytać
Protokół Nr xxiii/08 z XXIII sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, która odbyła się 30 września 2008 r w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie Punkt 1 Otwarcie sesjiProtokół Nr xxiii/08 z XXIII sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, która odbyła się 30 września 2008 r w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie Punkt 1 Otwarcie sesji
Xxiii sesji Rady Powiatu Wołomińskiego III kadencji. Poinformował, że na sali obecnych jest 27 radnych (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu), co stanowi kworum uprawniające Radę do podejmowania prawomocnych uchwał
114.23 Kb. 3
czytać
Protokół Nr 17/12 z XVII sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, która odbyła się 24 kwietnia 2012r w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie Punkt Otwarcie sesji. Przewodniczący Rady Paweł SolisProtokół Nr 17/12 z XVII sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, która odbyła się 24 kwietnia 2012r w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie Punkt Otwarcie sesji. Przewodniczący Rady Paweł Solis
Rady Paweł Solis o godzinie 14. 20 otworzył obrady XVII sesji Rady Powiatu Wołomińskiego IV kadencji. Na podstawie listy obecności (zał. nr 1 do protokołu) stwierdził, że w sesji bierze udział 20 radnych, co stanowi kworum
87.19 Kb. 1
czytać
W sprawie realizacji projektu pn.: „Przebudowa ciągu dróg na terenie powiatu przeworskiego i łańcuckiego obejmujące drogi: Przeworsk – Gać – Markowa (gr powiatu)W sprawie realizacji projektu pn.: „Przebudowa ciągu dróg na terenie powiatu przeworskiego i łańcuckiego obejmujące drogi: Przeworsk – Gać – Markowa (gr powiatu)
Przebudowa ciągu dróg na terenie powiatu przeworskiego i łańcuckiego obejmujące drogi: Przeworsk – Gać – Markowa (gr powiatu), Nowosielce-Dębów, Dębów – Wojciechówka, Albigowa – Husów – Rzeki”
76.61 Kb. 1
czytać
Z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w SulęcinieZ posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Sulęcinie
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Zbigniew Florczak – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
50.05 Kb. 1
czytać
Protokół Nr 22/12 z XXII sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, która odbyła się 25 października 2012 r w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie Punkt Otwarcie sesji. Przewodniczący Rady Paweł SolisProtokół Nr 22/12 z XXII sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, która odbyła się 25 października 2012 r w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie Punkt Otwarcie sesji. Przewodniczący Rady Paweł Solis
Przewodniczący przywitał radnych oraz przybyłych gości. Szczególnie powitał Zastępcę Burmistrza Kobyłki Piotra Grubka oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Marię Chmielewską
126.83 Kb. 1
czytać
Wójta Gminy w TroszynieWójta Gminy w Troszynie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji
12.74 Kb. 1
czytać
ProtokóŁ Nr xxxv/13 z sesji Rady Miejskiej w Surażu w dniu 19. 12. 2013 r w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu AProtokóŁ Nr xxxv/13 z sesji Rady Miejskiej w Surażu w dniu 19. 12. 2013 r w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu A
Rady Miejskiej w Surażu w dniu 19. 12. 2013 r w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu
40 Kb. 1
czytać
Z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu i Komisji Oświaty i Zdrowia odbytego w dniu 22. 07. 2008 r godZ wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu i Komisji Oświaty i Zdrowia odbytego w dniu 22. 07. 2008 r god
Komisji Gospodarki i Budżetu i Komisji Oświaty i Zdrowia odbytego w dniu 22. 07. 2008 r god
16.59 Kb. 1
czytać
ProtokóŁ nr xliv/09 z XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 września 2009 rokuProtokóŁ nr xliv/09 z XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 września 2009 roku
O terminie sesji radni Rady Miejskiej oraz sołtysi z terenu gminy zostali poinformowani pisemnie. Do zawiadomienia o sesji załączono porządek obrad oraz projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad
25.85 Kb. 1
czytać
Protokół nr 4 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2006 r. ObecniProtokół nr 4 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2006 r. Obecni
Anna Sobota; dr Danuta Konieczna; mgr inż. Eliza Sitnik; lek wet. Cezary Skobowiat; Kinga Błaszk; Tomasz Grzywaczewski; Rafał Kostyk; Katarzyna Otremba; mgr Krystyna Dublaszewska; dr Bolesław Pilarek w zastępstwie za dr Elżbietę Januszewicz; dr
61.21 Kb. 1
czytać
Protokół nr 10 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2006 r. ObecniProtokół nr 10 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2006 r. Obecni
Anna Sobota; mgr Teresa Łagodzińska-Małyszko w zastępstwie dr Danuty Koniecznej; mgr Nina Smolińska; Grzegorz Sokołowski; Justyna Staniszewska; Karol Szuniewicz; Karolina Wojciechowska; mgr Krystyna Dublaszewska; dr Elżbieta Januszewicz; dr
117.46 Kb. 1
czytać
Protokół nr 31 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 lipca 2008 r. ObecniProtokół nr 31 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 lipca 2008 r. Obecni
Józef Ziółkowski; mgr Anna Sobota; mgr inż. Marta Mikš-Krajnik; mgr inż. Eliza Sitnik; Marta Dunajska; Maciej Perdion; Karolina Wojciechowska; mgr Krystyna Dublaszewska; dr inż. Elżbieta Januszewicz; dr inż
48.65 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna