Uchwały senatu agh z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała nr 42 /2005Uchwały senatu agh z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała nr 42 /2005
Dz. U. Nr 65 poz. 385 + zmiany) oraz art. 13 ust. 2 Statutu agh (tekst jednolity z 31 stycznia 2002 r. + zmiany) na wniosek Prorektora ds. Kształcenia Senat agh wprowadza następującą zmianę w Regulaminie Studiów agh
98.52 Kb. 1
czytać
Protokół Nr xl/2014 z sesji Rady Gminy Uścimów odbytej w dniu 28 marca 2014 r w godz. 0900 – 1310Protokół Nr xl/2014 z sesji Rady Gminy Uścimów odbytej w dniu 28 marca 2014 r w godz. 0900 – 1310
Przywitał wszystkich radnych, a następnie w ich imieniu Wójta z pracownikami Urzędu, dyrektorów szkół, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, radcę prawnego
65.6 Kb. 1
czytać
Uchwała nr xl/214/05 rady miasta I gminy bukUchwała nr xl/214/05 rady miasta I gminy buk
Zmieniająca Uchwałę Nr V/30/99 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 22 stycznia 1999r w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
14.27 Kb. 1
czytać
ProtokóŁ nr 05/2008 zgromadzenia komunalnego związku gmin we władysławowie z dnia 20 listopada 2008 rokuProtokóŁ nr 05/2008 zgromadzenia komunalnego związku gmin we władysławowie z dnia 20 listopada 2008 roku
Przewodniczący Zgromadzenia kzg – Burmistrz Miasta Władysławowo Adam Drzeżdżon powitał przybyłych członków I otworzył obrady posiedzenia Zgromadzenia
22.55 Kb. 1
czytać
Protokół Nr 2 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 rokuProtokół Nr 2 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku
Cka; ks dr Jan guzowski; mgr Nina zielińska; mgr Paweł sobotko; mgr Mirosław stankiewicz; mgr inż. Zdzisława ŚwitałA; mgr Justyna borawska; dr inż. Aleksander socha; mgr inż. Jadwiga cierach; mgr Małgorzata szymańska-jasińska; dr inż
131.42 Kb. 3
czytać
Protokół Nr 3 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 rokuProtokół Nr 3 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku
Jacek michalak; dr n med. Tadeusz Żechowicz; dr wet. Piotr gomułKA; dr Adam hołUB; dr inż. Waldemar dudda; dr inż. Aleksander kubiak; dr Renata zimnicka-prabucka; ks dr Jan guzowski; mgr Nina zielińska; mgr Paweł sobotko; mgr inż
21.47 Kb. 1
czytać
Punkt 1 Otwarcie XIX sesji Rady Powiatu MławskiegoPunkt 1 Otwarcie XIX sesji Rady Powiatu Mławskiego
Mławskiego, zwołanej na dzień 30 sierpnia 2012 roku. Powitał Panie i Panów radnych, Starostę Mławskiego Pana Włodzimierza Wojnarowskiego wraz z Zarządem Powiatu, Panią Skarbnik Elżbietę Kowalską, dyrektorów wydziałów
144.37 Kb. 5
czytać
Protokoł nr xxxvii/09Protokoł nr xxxvii/09
Xxxvii sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 24 listopada 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie I trwała w godzinach od 9,20 do 13,30
71.74 Kb. 1
czytać
Protokół Nr xxiv/08 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 09. 05. 2008rProtokół Nr xxiv/08 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 09. 05. 2008r
Burmistrza Byczyny, z-cę Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Zastępcę Skarbnika, Pana Marka Mendla – dyrektora zsgiL, kierowników referatów Urzędu Miejskiego w Byczynie. W oparciu o listę obecności
11.29 Kb. 1
czytać
Protok ó Ł Nr xxx/2009 Sesji Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. AProtok ó Ł Nr xxx/2009 Sesji Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. A
Gminy powitał Radnych i zaproszonych gości. Następnie stwierdził, że po sprawdzeniu zgodnie z listą obecności na sesji znajduje się 13 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał
54.85 Kb. 1
czytać
Protokół Nr xxxii/2013 sesji Rady Miasta Biłgoraj VI kadencji z dnia 22 maja 2013 r., odbytej w godz. 1600- 1830 w sali Biłgorajskiego Centrum KulturyProtokół Nr xxxii/2013 sesji Rady Miasta Biłgoraj VI kadencji z dnia 22 maja 2013 r., odbytej w godz. 1600- 1830 w sali Biłgorajskiego Centrum Kultury
Obradom przewodniczył Pan Marian Klecha Przewodniczący Rady. Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Radni obecni wg załączonej listy obecności
184.05 Kb. 3
czytać
Protok ó Ł nr xx/04 z XX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach odbytej w dniu 21 czerwca 2004r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach przy Starym Rynku 1 w godzinach od 1000 do 1600 Obradom przewodniczył Przewodniczący rady Miejskiej MirosławProtok ó Ł nr xx/04 z XX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach odbytej w dniu 21 czerwca 2004r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach przy Starym Rynku 1 w godzinach od 1000 do 1600 Obradom przewodniczył Przewodniczący rady Miejskiej Mirosław
Xx sesji Rady Miejskiej w Chojnicach odbytej w dniu 21 czerwca 2004r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach przy Starym Rynku 1 w godzinach od 1000 do 1600
376.01 Kb. 6
czytać
Protokół Nr xxxvi/2009 z sesji Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 18 marca 2009 rokuProtokół Nr xxxvi/2009 z sesji Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 18 marca 2009 roku
W sesji uczestniczyło 12 radnych. Nieobecny usprawiedliwiony Radny Grzegorz Daniel, Józef Dreszer, Henryk Kurzac. Ponadto w sesji udział wzięli : Poseł rp lucjan Karasiewicz, sołtysi oraz mieszkańcy Gminy
77.85 Kb. 1
czytać
Protok ó Ł nr 51/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku odbytego 11 września 2008rProtok ó Ł nr 51/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku odbytego 11 września 2008r
Stanisław Lucjan Ramotowski w obradach udział wzięli 3-ej członkowie zarządu (nieobecna Wicestarosta – Maria Wanda Dzienisiewicz – wyjazd służbowy do Szwecji) lista obecności w załączeniu – zał. nr 1
124.17 Kb. 2
czytać
Protok ó Ł Nr iii/2010 z III sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej odbytej w dniu 21 grudnia 2010 rokuProtok ó Ł Nr iii/2010 z III sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej odbytej w dniu 21 grudnia 2010 roku
Lista obecności radnych biorących udział w sesji i gości zaproszonych uczestniczących w obradach
59.98 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna