Rady gminy siedliszczeRady gminy siedliszcze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn zm.), art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
4.69 Kb. 1
czytać
Protok ó Ł Nr. Xxxii/IV/2005 Rady Miasta I Gminy Szczekociny z dnia 23 czerwca 2005rProtok ó Ł Nr. Xxxii/IV/2005 Rady Miasta I Gminy Szczekociny z dnia 23 czerwca 2005r
Nr. 245/xxxii/2005r w sprawie zaciągnięcia przez Gminę krótkoterminowego kredytu na pokrycie niedoboru budżetu występującego w ciągu roku budżetowego
53.92 Kb. 1
czytać
O-brm. 0002. 12. 2011 protokoł Nr xii/2011O-brm. 0002. 12. 2011 protokoł Nr xii/2011
Powitał zaproszonych gości, mieszkańców miasta, przedstawicieli lokalnych środków masowego przekazu, Radnych Rady Miasta. Stwierdził, że w obradach uczestniczy
146.41 Kb. 1
czytać
Protokoł Nr xxiii/2012 Sesji Rady Miasta Siedlce odbytej w dniu 28 września 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta SiedlceProtokoł Nr xxiii/2012 Sesji Rady Miasta Siedlce odbytej w dniu 28 września 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siedlce
Powitał zaproszonych gości, mieszkańców miasta, przedstawicieli lokalnych środków masowego przekazu, Radnych Miasta. Stwierdził, że w obradach uczestniczy 21 Radnych, co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania uchwał
96.26 Kb. 1
czytać
Sprawozdanie z realizacji programu wspóŁpracy samorządu miasta konina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za rok 2012 Uchwała Rady Miasta Konina Nr 255 z dnia 30 listopada 2011 rSprawozdanie z realizacji programu wspóŁpracy samorządu miasta konina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za rok 2012 Uchwała Rady Miasta Konina Nr 255 z dnia 30 listopada 2011 r
110.38 Kb. 1
czytać
ProtokóŁ nr xxxiv/2005ProtokóŁ nr xxxiv/2005
Posiedzeniu Rady przewodniczył Marek Paprocki – Przewodniczący Rady Powiatu, który otworzył obrady o godz. 830 a po powitaniu uczestników sesji stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 23 radnych
75.73 Kb. 1
czytać
Z sesji rady powiatu w starachowicachZ sesji rady powiatu w starachowicach
Stwierdził, że na 21 radnych w sesji udział biorą wszyscy radni wobec powyższego Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały
124.1 Kb. 1
czytać
Anna Płucieniczak Przewodnicząca Komisji RewizyjnejAnna Płucieniczak Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Posiedzenie prowadziła radna Anna Płucieniczak Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. W obradach udział wzięli radni oraz zaproszeni goście, zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu
59.95 Kb. 1
czytać
Protokoł Nr 9/kppriU/2008 z posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej Rolnej I Urbanistyki z dnia 6 listopada 2008rProtokoł Nr 9/kppriU/2008 z posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej Rolnej I Urbanistyki z dnia 6 listopada 2008r
Przewodniczący kppriu k. Kocyk przedstawił proponowany porządek posiedzenia / treść stanowi zał. nr 2 do protokołu
25.09 Kb. 1
czytać
Protokoł Nr 1/kppriU/2009 z posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej Rolnej I Urbanistyki z dnia 21 stycznia 2009rProtokoł Nr 1/kppriU/2009 z posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej Rolnej I Urbanistyki z dnia 21 stycznia 2009r
Bez dyskusji – głosami: z – 7, p – 0, w – 0 kppriU pozytywnie zaopiniowała projekt
64.96 Kb. 1
czytać
Protokół Nr xxxii/2009 z obrad XXXII sesji Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 30 lipca 2009 rokuProtokół Nr xxxii/2009 z obrad XXXII sesji Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 30 lipca 2009 roku
Pani Agnieszka Barej – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej
90.84 Kb. 1
czytać
Protok ó Ł nr 3/2015 wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Grodziec odbytego 02 marca 2015 roku o godzinie 14: 00 w sali ślubów Urzędu Gminy GrodziecProtok ó Ł nr 3/2015 wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Grodziec odbytego 02 marca 2015 roku o godzinie 14: 00 w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec
Obecność na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy Grodziec przedstawia się według list obecności załączonych do protokołu. Na stan 15 Radnych obecnych 15
64.54 Kb. 1
czytać
Protokół Nr 19/12 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 14 września 2012 r w godz. 10. 00 –12. 30 PrzewodniczącyProtokół Nr 19/12 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 14 września 2012 r w godz. 10. 00 –12. 30 Przewodniczący
Przewodniczący Komisji przywitał wszystkich obecnych członków i zaproszonych gości na posiedzeniu Komisji po przerwie wakacyjnej. Lista obecności w załączeniu
25.68 Kb. 1
czytać
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie oraz Burmistrz Ustrzyk DolnychAgencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie oraz Burmistrz Ustrzyk Dolnych
Dz. U. Nr 140, poz. 1350) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn zm.), przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r
43.45 Kb. 1
czytać
Informacja z posiedzenia nr 1/15 Zarz ą duWojew ó dztwa Ł ó dzkieg o z dnia 8 stycznia 2015 rInformacja z posiedzenia nr 1/15 Zarz ą duWojew ó dztwa Ł ó dzkieg o z dnia 8 stycznia 2015 r
Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie
19.26 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna