Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S. A. zwołane na dzień 18 czerwca 2014 roku. Uchwała nr 01/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S. A. z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru PrzewodniczącegoProjekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S. A. zwołane na dzień 18 czerwca 2014 roku. Uchwała nr 01/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S. A. z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistula Group S. A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana …
39.12 Kb. 1
czytać
Zarządzenie nr 49/13Zarządzenie nr 49/13
Zasad i trybu zbycia nieruchomości będącej własnością Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu położonej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Słowiańskiej 1”
40.09 Kb. 1
czytać
ProtokóŁ 7/2011 z posiedzenia zarządu powiatu łAŃcuckiego z dnia 7 lutego 2011 rProtokóŁ 7/2011 z posiedzenia zarządu powiatu łAŃcuckiego z dnia 7 lutego 2011 r
W posiedzeniu Zarządu Powiatu, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście
46.54 Kb. 1
czytać
Uchwała nr V/42/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2015 roku uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Godziesze Wielkie Uchwała nr V/42/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2015 roku uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Godziesze Wielkie
Gminę Godziesze Wielkie porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z
8.39 Kb. 1
czytać
ProtokóŁ 10/2011 z posiedzenia zarządu powiatu łAŃcuckiego z dnia 28 marca 2011 rProtokóŁ 10/2011 z posiedzenia zarządu powiatu łAŃcuckiego z dnia 28 marca 2011 r
W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście
32.6 Kb. 1
czytać
Protok ó Ł Nr xvi/2008Protok ó Ł Nr xvi/2008
Ponadto osoby zaproszone według załączonej listy obecności / Kierownictwo Urzędu, Starosta Rzeszowski, kierownictwo jednostek organizacyjnych gminy, radni Rady Powiatu, sołtysi, przewodniczący Zarządu Rady Samorządowej, oraz mieszkańcy
100.24 Kb. 1
czytać
Zarządzenie nr 11/2003 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19 maja 2003 r w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. ReferendumZarządzenie nr 11/2003 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19 maja 2003 r w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507, zm. Dz. U. Nr 85, poz. 782) w związku z Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
62.24 Kb. 1
czytać
Protokół z XVII sesji Rady Gminy w Czarnej w dniu 28. 09. 2012 rProtokół z XVII sesji Rady Gminy w Czarnej w dniu 28. 09. 2012 r
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn zm t j. XVII sesję Rady Gminy w Czarnej otworzył Przewodniczący Rady Gminy, powitał Radnych, sołtysów, zaproszonych gości I pracowników Urzędu Gminy
48.32 Kb. 1
czytać
ProtokóŁ Nr xxxviii/2005 XXXVIII sesji rady miejskiej w jedliczuProtokóŁ Nr xxxviii/2005 XXXVIII sesji rady miejskiej w jedliczu
Na ustawowy skład Rady: 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Pan Zbigniew Dusza
125.67 Kb. 3
czytać
Z sesji rady miejskiej w grodzisku mazowieckimZ sesji rady miejskiej w grodzisku mazowieckim
W związku z awarią sprzętu nagłaśniającego nie został sporządzony zapis magnetyczny z przebiegu obrad
44.36 Kb. 1
czytać
Protokół Nr XLV / 10 z sesji Rady Gminy Gierałtowice która odbyła się w dniu 12 sierpnia 2010r. Porządek sesjiProtokół Nr XLV / 10 z sesji Rady Gminy Gierałtowice która odbyła się w dniu 12 sierpnia 2010r. Porządek sesji
Nr xxxviii/284/09Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia 2009r w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2010 rok
124.14 Kb. 3
czytać
250 uchwał. Trzydzieści 30250 uchwał. Trzydzieści 30
Informacja o realizacji uchwał Rady Miasta Żyrardowa podjętych w okresie 01 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2013 roku
0.54 Mb. 7
czytać
Protokół Nr xxxiv/2006 z Sesji Rady Gminy Rojewo z dnia 26 czerwca 2006 rProtokół Nr xxxiv/2006 z Sesji Rady Gminy Rojewo z dnia 26 czerwca 2006 r
Na posiedzenie Sesji przybyło 13 radnych (Rada Gminy Rojewo liczy 15 członków), czyli zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym było quorum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał
65.74 Kb. 1
czytać
Informacja o wyniku aukcji na nabycie akcji Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „pzl-świdnik” S. A. z siedzibą w ŚwidnikuInformacja o wyniku aukcji na nabycie akcji Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „pzl-świdnik” S. A. z siedzibą w Świdniku
5.82 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna