Wzory formularzyWzory formularzy
Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych
150.97 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 2 doZarz ą dzenia nr 42 /2014 Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 16. 04. 2014 rokuZałącznik nr 2 doZarz ą dzenia nr 42 /2014 Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 16. 04. 2014 roku
Załącznik nr 2 do z a r z ą d z e n I a nr 42 /2014 Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 16. 04. 2014 roku
26.39 Kb. 1
czytać
Bielskie Centrum Kultury 43-300 Bielsko-Biała ul. Słowackiego 27 tel. 033/82-816-47, fax. 033/82-816-65 nip: 547-004-60-60Bielskie Centrum Kultury 43-300 Bielsko-Biała ul. Słowackiego 27 tel. 033/82-816-47, fax. 033/82-816-65 nip: 547-004-60-60
Przedmiotem przetargu „na zakup biletów lotniczych dla 34 osób członków zpiT „Bielsko” na trasie Polska – Indonezja( Banda Aceh)Polska ”
44.94 Kb. 1
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
I transportu sanitarnego „meditrans” samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w warszawie
0.63 Mb. 5
czytać
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy
I. 1 nazwa I adres: Polski Związek Judo, ul. Racławicka 132, 02-634 Warszawa, woj mazowieckie, tel. 0-22 6460156, faks 0-22 6465750
24.58 Kb. 1
czytać
Zespół Żłobków m st. Warszawy ul. Belgijska 4 02-511 WarszawaZespół Żłobków m st. Warszawy ul. Belgijska 4 02-511 Warszawa
Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do
496.04 Kb. 4
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego przez komendanta głÓwnego ochotniczych hufców pracy ul. Kolejowa 19/21, 01-217 WarszawaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego przez komendanta głÓwnego ochotniczych hufców pracy ul. Kolejowa 19/21, 01-217 Warszawa
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 20. 11. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn zm.), zwanej dalej ustawą
254.54 Kb. 3
czytać
Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rpCentrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
Na przygotowanie I przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń I warsztatów informatycznych
405.41 Kb. 5
czytać
Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rpCentrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
Oryginał siwz jest do pobrania w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w siwz wynikające z działania osób trzecich po zamieszczeniu
298.77 Kb. 4
czytać
Przetargu nieograniczonegoPrzetargu nieograniczonego
Rozdział Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
169.45 Kb. 1
czytać
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaPostępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby um rybnika oraz Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej
362.58 Kb. 3
czytać
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaPostępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa aktualizacji oraz licencji oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika
133.36 Kb. 1
czytać
Numer sprawy 2/2007 Rajcza 2007-07-03Numer sprawy 2/2007 Rajcza 2007-07-03
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy 140 ŁÓŻkowego pawilonu zAKŁadu opiekuńczo leczniczego w rajczy
234.74 Kb. 2
czytać
Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników chemicznych dla potrzeb laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Lublinie i PoznaniuWykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników chemicznych dla potrzeb laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Lublinie i Poznaniu
Na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn zm.) zwanej dalej „ustawą”
14.09 Kb. 1
czytać
Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rpCentrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
Oryginał siwz znajduje się w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w siwz wynikające z działania osób trzecich po zamieszczeniu siwz na stronie internetowej
165.36 Kb. 4
czytać

1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna