Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rpCentrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunkóW
0.64 Mb. 9
czytać
Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Powstańców Wielkopolskich 10Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Powstańców Wielkopolskich 10
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
92.81 Kb. 1
czytać
Radom, dnia 5 listopada 2009 rRadom, dnia 5 listopada 2009 r
Dostawę konsolety do programowania i realizacji świateł teatralnych dla Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu”
130.82 Kb. 1
czytać
Radom, dnia 29 października 2010 rRadom, dnia 29 października 2010 r
Dostawę konsolety do programowania i obsługi świateł oraz urządzeń oświetlenia sceny kameralnej w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu”
152.38 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonymSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym
Załącznik nr 2 wzór załącznika do formularza ofertowego „szczegółowa kalkulacja oferowanej ceny” 20
1.16 Mb. 13
czytać
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie plac Na stawach 1 30-107 Kraków Znak sprawy: oz-z. 271. 42. 2012Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie plac Na stawach 1 30-107 Kraków Znak sprawy: oz-z. 271. 42. 2012
Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy I edukacji” realizowanego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
87.72 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertowe o cenęZapytanie ofertowe o cenę
Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30. 000 euro
127.19 Kb. 1
czytać
Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rpCentrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunkóW
202.74 Kb. 2
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
Oryginał siwz dostępny jest w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w siwz wynikające z działania osób trzecich po zamieszczeniu siwz na stronie internetowej
180.25 Kb. 4
czytać
Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasóW” ZamawiającyWykonanie uproszczonych planów urządzenia lasóW” Zamawiający
50.7 Kb. 1
czytać
Do Wszystkich Wykonawców nr post: 72/2014 DotyczyDo Wszystkich Wykonawców nr post: 72/2014 Dotyczy
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 72/2014 w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie remontu ogrodzenia zewnętrznego na terenie woszk mrągowo
19.79 Kb. 1
czytać
Informacj a z prac zarządu województwa lubelskiegoInformacj a z prac zarządu województwa lubelskiego
Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego
180.11 Kb. 3
czytać
Pecyfikacja istotnych warunków zamówieniaPecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Obsługa Gminy Głowaczów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych
299.06 Kb. 4
czytać
Powiat Starachowicki dr Władysława Borkowskiego 4 27-200 starachowice znak sprawy: zp. 272 2012Powiat Starachowicki dr Władysława Borkowskiego 4 27-200 starachowice znak sprawy: zp. 272 2012
Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613 t starachowice Adamów Styków -jabłonna Dąbrowa-Pawłów oraz nr 0628 t dąbrowa Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego I pieszego etap II
81.15 Kb. 1
czytać
Gniezno: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w budynkach szpitalnych nr 2,8: Pakiet nr I roboty budowlane w budynku szpitalnym nr 2 Pakiet Gniezno: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w budynkach szpitalnych nr 2,8: Pakiet nr I roboty budowlane w budynku szpitalnym nr 2 Pakiet
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
56.79 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna