Miejski Szpital Zespolony 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44Miejski Szpital Zespolony 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44
Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (na mocy art. 38 ust. 1 ustawy) oraz modyfikacji jej treści
13.26 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us
247.31 Kb. 11
czytać
Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 NysaGmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
Opracowanie I wydanie promocyjnego folderu w ramach Projektu,,fortyfikacje nyskie transgranicznym dziedzictwem kulturowym” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej interreg iiia
205.61 Kb. 1
czytać
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska spzozWojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska spzoz
Usługa wykonywania badań laboratoryjnych na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej spzoz w Braniewie
169.72 Kb. 1
czytać
Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rpCentrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
Oryginał siwz jest do pobrania w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w siwz wynikające z działania osób trzecich po zamieszczeniu
466.4 Kb. 5
czytać
Komendant portu wojennegoKomendant portu wojennego
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn zm.) zwanej dalej Ustawą pzp
212.45 Kb. 2
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na przeglądy okresowe I pogwarancyjne urządzeń medycznych oraz naprawy bieżące sprzętu medycznego wynikające z eksploatacji (znak sprawy wzm/23/PN/2009) Rozdział 1 – Informacje o zamawiającymSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia na przeglądy okresowe I pogwarancyjne urządzeń medycznych oraz naprawy bieżące sprzętu medycznego wynikające z eksploatacji (znak sprawy wzm/23/PN/2009) Rozdział 1 – Informacje o zamawiającym
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133. 000,00 euro
116.69 Kb. 1
czytać
Polkowice: Remont dachu budynku a polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych zoz s. APolkowice: Remont dachu budynku a polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych zoz s. A
37.11 Kb. 1
czytać
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 KatowiceUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 Katowice
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 08. 2013r poz. 907 z późn zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp
0.55 Mb. 4
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Termin składania ofert: 29. 08. 2014 r do godz. 10. 00 pokój 102 (sekretariat), zniO, ul. Szewska 37 we Wrocławiu
315.52 Kb. 4
czytać
Zamawiający: gmina narol 37-610 Narol, ul. Rynek 1Zamawiający: gmina narol 37-610 Narol, ul. Rynek 1
Zp-3410-xxx-1/10 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 r w kwocie 2 000 000,00zł
32.87 Kb. 1
czytać
Pierwszy urząd skarbowy w bielsku-białEJPierwszy urząd skarbowy w bielsku-białEJ
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
341.44 Kb. 6
czytać
Przetargu nieograniczonegoPrzetargu nieograniczonego
Leczniczych -antybiotykóW, aerozoli,substancji recepturowych do aresztu śledczego w poznaniu
248.56 Kb. 2
czytać
Miejski Szpital Zespolony 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 nip 739-29-55-802Miejski Szpital Zespolony 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 nip 739-29-55-802
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 ze zm.) dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (na mocy art. 38 ust. 1 ustawy) oraz jej modyfikacji
67.97 Kb. 1
czytać
Polska-Gniezno: Produkty farmaceutyczne 2015/S 184-333737 Ogłoszenie o zamówieniu DostawyPolska-Gniezno: Produkty farmaceutyczne 2015/S 184-333737 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
S184 Państwa członkowskie Zamówienie publiczne na dostawy Ogłoszenie o zamówieniu Procedura otwarta
64.53 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna