Z o. O. W ostródzie 14-100 ostróDA, ul. Piłsudskiego 21Z o. O. W ostródzie 14-100 ostróDA, ul. Piłsudskiego 21
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro zgodnie z art. 39 I następnymi, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
178.13 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn zm.) o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww ustawy
185.16 Kb. 1
czytać
Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników chemicznych dla Laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpożywczychWykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników chemicznych dla Laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”
35.64 Kb. 1
czytać
Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania o zamówienie publiczne powyżej 14. 000 euroZawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania o zamówienie publiczne powyżej 14. 000 euro
140.31 Kb. 1
czytać
Kredyt długoterminowy w kwocie 5 100 000 zł na sfinansowanie deficytu i zaplanowanych rozchodów budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2008 rokuKredyt długoterminowy w kwocie 5 100 000 zł na sfinansowanie deficytu i zaplanowanych rozchodów budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2008 roku
Zamawiającym jest gmina Bystrzyca Kłodzka, w której imieniu działa Burmistrz Miasta i Gminy
76.78 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawa części zamiennych do ogrzewania, pneumatyki, oświetlenia I układów hamulcowych autobusów komunikacji miejskiejSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawa części zamiennych do ogrzewania, pneumatyki, oświetlenia I układów hamulcowych autobusów komunikacji miejskiej
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu sektorowego, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez mpk s. A. w Krakowie”
1.15 Mb. 9
czytać
ZP/019/2013 Załącznik nr 1 doZP/019/2013 Załącznik nr 1 do
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego systemu osadzania warstw atomowych – (ald atomic layer deposition) wraz z wyposażeniem, przeznaczonego do osadzania warstw półprzewodników I dielektryków w trzech trybach
96.73 Kb. 1
czytać
Nasz znak: 320/12/2013/abr/Gmina SierakowiceNasz znak: 320/12/2013/abr/Gmina Sierakowice
Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Sierakowice wraz z jednostkami organizacyjnymi budynków i budowli, ruchomości oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia
1.03 Mb. 8
czytać
Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rpCentrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
Oryginał siwz jest do pobrania w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w siwz wynikające z działania osób trzecich po zamieszczeniu siwz na stronie internetowej
0.69 Mb. 18
czytać
Do Wszystkich Wykonawców post nr 03/2011 DotDo Wszystkich Wykonawców post nr 03/2011 Dot
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 03/2011 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi ochrony fizycznej osób I mienia świadczone przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (sufo)
82.58 Kb. 1
czytać
Zarząd Dróg I zieleni w gdańsku Działający w imieniu Gminy Miasta GdańskZarząd Dróg I zieleni w gdańsku Działający w imieniu Gminy Miasta Gdańsk
Prowadzony w trybie Ustawy z dn. 29. 01. 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (dalej Pzp)
379.28 Kb. 3
czytać
Znak sprawy: 03/PN/ZP/2013Znak sprawy: 03/PN/ZP/2013
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych
233.86 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia siwz „Budowa warsztatowo – dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem”Specyfikacja istotnych warunków zamówienia siwz „Budowa warsztatowo – dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem”
O wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
2.08 Mb. 17
czytać
ZamawiająCY: uniwersytet medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usłUGĘ prenumeraty kolekcji stmZamawiająCY: uniwersytet medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usłUGĘ prenumeraty kolekcji stm
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60. 000 euro w myśl art. 39-46 w związku z artykułem 4 a prawa zamówień publicznych ustawa z dnia 29. 01. 2004 r tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164
0.62 Mb. 4
czytać
Atrakcyjnie i nowocześnie kształceni zawodowo w powiecie oleskimAtrakcyjnie i nowocześnie kształceni zawodowo w powiecie oleskim
Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu i Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie
110.2 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna