Zatwierdza m”Zatwierdza m”
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
322.58 Kb. 3
czytać
Dostarczenie I wdrożenie specjalistycznego oprogramowania badawczo-analitycznego na potrzeby projektu „service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”Dostarczenie I wdrożenie specjalistycznego oprogramowania badawczo-analitycznego na potrzeby projektu „service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
172.08 Kb. 2
czytać
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 KatowiceUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 Katowice
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
288.82 Kb. 3
czytać
Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rpCentrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
Oryginał siwz jest do pobrania w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w siwz wynikające z działania osób trzecich po zamieszczeniu siwz na stronie internetowej
234.79 Kb. 4
czytać
PEŁnomocnik dowódcy ds. Zamówień publicznych kmdr ppor. Zdzisław wroński dniaPEŁnomocnik dowódcy ds. Zamówień publicznych kmdr ppor. Zdzisław wroński dnia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa jednorazowa zestawów komputerowych, urządzeń komputerowych oraz urządzeń fotokopujacych do Jednostki Wojskowej 4024 w Gdyni 1, 81-301 przy ul. Strażackiej 2-8
0.53 Mb. 4
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
128.21 Kb. 1
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Centralnego Laboratorium Analitycznego Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej –Curie w Ostrowi Mazowieckiej
128.07 Kb. 1
czytać
Uniwersytet szczeciński al. Papieża Jana Pawła II nr 22a 70 453 SzczecinUniwersytet szczeciński al. Papieża Jana Pawła II nr 22a 70 453 Szczecin
Centrum Personalizacji kart dla potrzeb us obsługującego proces wydawania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej I innych potrzeb własnych
234.32 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 – dalej: „ustawa pzp”), aktów wykonawczych do ustawy pzp oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
117.41 Kb. 1
czytać
Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 nip 739-29-55-802Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 nip 739-29-55-802
Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 907 ze zm.), zawiadamia iż
40.12 Kb. 1
czytać
Specyfikacj aSpecyfikacj a
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na
400.18 Kb. 5
czytać
ZatwierdzamZatwierdzam
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”
94.6 Kb. 1
czytać
Zaprojektowanie i budowa dwóch zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowejZaprojektowanie i budowa dwóch zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
Zarurowania rowu w pasie drogi powiatowej nr 1955D w m. Wysoka, Gmina Kobierzyce na odcinku od granic miasta Wrocławia do ul. Chabrowej
108.01 Kb. 1
czytać
ZatwierdzamZatwierdzam
Na dostawę aparatu do rejestracji słuchowych potencjałÓw wywołanych, poznawczych I miogennych dla uniwersytetu medycznego w łodzi
126.08 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14
Przedmiot zamówienia: Dostawa, wdrożenie, serwis gwarancyjny I nadzór autorski kompletnego systemu informatycznego klasy his wraz z integracją systemów I urządzeń peryferyjnych
3.14 Mb. 28
czytać

1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna