Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichMiasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg Miejskich
Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. (0 22) 620-10-21 fax: (0 22) 620-91-71 nip 527-021-07-44
314.96 Kb. 3
czytać
Zaproszenie do złożenia oferty dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychZaproszenie do złożenia oferty dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Wykonanie „dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania I odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na budowę w tunelu metra warszawskiego kabla optotelekomunikacyjnego typu nxotktd 60J w relacji stacja metra A20 Słodowiec – stacja metra A21
29.25 Kb. 1
czytać
Instytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego noferaInstytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego nofera
Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004R. Prawo zamówień publicznych
76.14 Kb. 1
czytać
Instrukcja dla oferentóWInstrukcja dla oferentóW
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie, ul. 1 Maja 21 tel./fax: +48 46 8621953 ogłasza przetarg ofertowy na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu multimedialnego oraz sprzętu komputerowego do prowadzenia zajęć
182.51 Kb. 1
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Siwz f ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia
137.89 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze sa z siedzibą w Katowicach (zwane dalej gtl s. A.) reprezentowane przez
62.8 Kb. 1
czytać
Formularz warunków szczegóŁowych zamówieniaFormularz warunków szczegóŁowych zamówienia
Niniejszy formularz określa zasady postępowania, warunki i procedury z podaniem kryteriów oceny i wyboru ofert oraz warunki umowy, jaka zostanie podpisana z wyłonionym oferentem
61.25 Kb. 1
czytać
OGŁoszenie o przetargu nieograniczonymOGŁoszenie o przetargu nieograniczonym
ZP/2006, na dostawę 20 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, oprogramowania komputerowego, notebook`a, kontrolera magistrali szeregowej, serwera oraz drukarek Kody cpv: 30. 23. 12. 00-9; 30. 23
27.95 Kb. 1
czytać
Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ( w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte
79.69 Kb. 1
czytać
ZP/PN/02/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaZP/PN/02/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dotyczy: „Usługa kompleksowego ubezpieczenia komunikacyjnego dla floty samochodowej w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2012/2013”
208.03 Kb. 3
czytać
Sz. S. P. O. O. Szpigm 3821/55/2009 specyfikacja istotnych warunków zamówienia przedmiot zamówienia: dostawa odczynnikówSz. S. P. O. O. Szpigm 3821/55/2009 specyfikacja istotnych warunków zamówienia przedmiot zamówienia: dostawa odczynników
Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza
57.16 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego sprzętu avt zgodnie ze specyfikacją techniczno cenową. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji I wykonywanie świadczeń
112.63 Kb. 1
czytać
Komenda wojewódzka policjiKomenda wojewódzka policji
Uwaga: Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową może odbywać się tylko w dniach urzędowania Zespołu Zamówień Publicznych w godzinach 30-15. 30 na numer podany wyżej
94.31 Kb. 1
czytać
Zadanie nr 1 – zakup wraz z dostawą samochodów osobowych nieoznakowanych przeznaczonych pod montaż wideo rejestratorówZadanie nr 1 – zakup wraz z dostawą samochodów osobowych nieoznakowanych przeznaczonych pod montaż wideo rejestratorów
Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa pojazdów samochodowych dla garnizonu śląskiego ”
30.51 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do Zapytania wzór oferty zapytanie ofertowe nr 4/Z/awr/2014Załącznik nr 1 do Zapytania wzór oferty zapytanie ofertowe nr 4/Z/awr/2014
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 4/Z/awr/2014 z dnia 07. 11. 2014r dot. Organizacji
21.11 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna