Zapytanie ofertowe nr 1/2014/WPZapytanie ofertowe nr 1/2014/WP
Poddziałanie 1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
84.2 Kb. 1
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Centralnego Laboratorium Analitycznego Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej –Curie w Ostrowi Mazowieckiej
128.07 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 szczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia określenie wielkości zamówieniaZałącznik nr 1 szczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia określenie wielkości zamówienia
Intencją Zamawiającego jest umożliwienie składania bezpiecznego podpisu elektronicznego przez 340 użytkowników. W tym celu zamawiający zamierz zakupić następujące produkty
102.84 Kb. 1
czytać
Formularz ofertowy dane oferentaFormularz ofertowy dane oferenta
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące Usług informatycznych oferuję wykonanie usług, zgodnie z warunkami i wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym
34.09 Kb. 1
czytać
Zz-apt 2375-2/14 Wrocław, dnia 26. 03. 2014rZz-apt 2375-2/14 Wrocław, dnia 26. 03. 2014r
Dostawy: Wyrobów Medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej msw we Wrocławiu”
21.77 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 – dalej: „ustawa pzp”), aktów wykonawczych do ustawy pzp oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
117.41 Kb. 1
czytać
Zt / 53 / 2008 zamawiająCYZt / 53 / 2008 zamawiająCY
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
345.89 Kb. 3
czytać
Numer sprawy: P/N/19/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaNumer sprawy: P/N/19/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
1.25 Mb. 12
czytać
Zamawiający: Starosta PoznańskiZamawiający: Starosta Poznański
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania o cenę z zachowaniem zasad określonych ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r
62.99 Kb. 1
czytać
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w HrubieszowieSamodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn zm.) w trybie przetargu nieograniczonego
6.25 Mb. 37
czytać
Agencja rozwoju przemysłu sa w warszawie oddział w tarnobrzeguAgencja rozwoju przemysłu sa w warszawie oddział w tarnobrzegu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa auta służbowego (1 szt.) marki Volkswagen Caravelle, fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2010 roku
46.53 Kb. 1
czytać
OświadczenieOświadczenie
U. z 2010r nr 113, poz. 759 ze zm składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upoważniony reprezentant Wykonawcy, że /spełniamy – nie spełniamy/* warunki udziału w postępowaniu określone w art
7.79 Kb. 1
czytać
Numer sprawy: ea/34/2013 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaNumer sprawy: ea/34/2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy urządzeń medycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
284.3 Kb. 3
czytać
Specyfikacj aSpecyfikacj a
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na
400.18 Kb. 5
czytać
Zamawiający: instytut meteorologii I gospodarki wodnejZamawiający: instytut meteorologii I gospodarki wodnej
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej także „ustawą” oraz przepisami wykonawczymi do ustawy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie
125.36 Kb. 1
czytać

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna