5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
130.2 Kb. 1
czytać
Identyfikator – D/Kw-220/20/13/ŻIdentyfikator – D/Kw-220/20/13/Ż
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn zm.). Jeśli w dalszej części specyfikacji powołano się na ustawę bez bliższego określenia jej przedmiotu
149.57 Kb. 1
czytać
Znak sprawy 220/12/11/r dokumentacja przetargowa na dostawy ryb do Aresztu Śledczego w Warszawie GrochowieZnak sprawy 220/12/11/r dokumentacja przetargowa na dostawy ryb do Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
132.25 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertowe na okresową konserwację anten zbiorowych typu,,Azart” w budynkach Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki I Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16Zapytanie ofertowe na okresową konserwację anten zbiorowych typu,,Azart” w budynkach Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki I Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16
Stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych art. 4pkt. 8 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
61.33 Kb. 1
czytać
Zatwierdzam dowódca jw4026Zatwierdzam dowódca jw4026
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 134 tys euro, prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn zm.), zwanej dalej „ustawą”
198.19 Kb. 1
czytać
Adres: ul. Myśliborska 36 66-400 Gorzów WlkpAdres: ul. Myśliborska 36 66-400 Gorzów Wlkp
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
95.37 Kb. 1
czytać
Zakład KarnyZakład Karny
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu przyuczającego do zawodu brukarz
134.61 Kb. 1
czytać
A-17-96/11 Załącznik nr 2 OŚwiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczneA-17-96/11 Załącznik nr 2 OŚwiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
Przedmiot zamówienia: Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników i emerytowanych pracowników Sądu Rejonowego w Głogowie
6.13 Kb. 1
czytać
Na: przebudowę mieszkań na gabinety lekarsko – rehabilitacyjne I salę zajęciową w budynku Centrum Rehabilitacji Medycznej I Ośrodka Osób Niepełnosprawnych przy ulNa: przebudowę mieszkań na gabinety lekarsko – rehabilitacyjne I salę zajęciową w budynku Centrum Rehabilitacji Medycznej I Ośrodka Osób Niepełnosprawnych przy ul
Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu
125.29 Kb. 1
czytać
ZamawiająCY: Szpital BielańskiZamawiająCY: Szpital Bielański
T r a d y c y j n I e p r o f e s j o n a L n I l e c z y m y z p a s j ą o p I e k u j e m y s I ę z t r o s k ą
1.33 Mb. 8
czytać
Warszawa, ul. Cegłowska 80 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaWarszawa, ul. Cegłowska 80 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
1.98 Mb. 9
czytać
Narodowe Centrum Badań Jądrowych ul. Andrzeja Sołtana 7Narodowe Centrum Badań Jądrowych ul. Andrzeja Sołtana 7
Unii Europejskiej z Projektu „Rozwój specjalizowanych systemów wykorzystujących akceleratory i detektory promieniowania jonizującego do terapii medycznej oraz wykrywania materiałów niebezpiecznych odpadów toksycznych” w ramach Programu Operacyjnego
112.63 Kb. 1
czytać
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa fapa ul. Wspólna 30 00-930 WarszawaFundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa fapa ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa
Wszczętego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 R. Prawo zamówień publicznych
211.35 Kb. 5
czytać
ZatwierdzamZatwierdzam
Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z następujących rozdziałów
170.18 Kb. 1
czytać
Wykonanie naświetlenia, druku I oprawy 11 publikacji zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 2 do siwz) Numer ogłoszenia: 258770 2009; data zamieszczenia: 29. 07. 2009Wykonanie naświetlenia, druku I oprawy 11 publikacji zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 2 do siwz) Numer ogłoszenia: 258770 2009; data zamieszczenia: 29. 07. 2009
I. 1 nazwa I adres: Gospodarstwo Pomocnicze ipn, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, woj mazowieckie, tel. 5818826, 5818824
18.09 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna