Nip, regon gmina Borowie ul. A. Sasimowskiego 2Nip, regon gmina Borowie ul. A. Sasimowskiego 2
64.67 Kb. 1
czytać
Formularz ofertowy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dane dotyczące oferentaFormularz ofertowy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dane dotyczące oferenta
21.5 Kb. 1
czytać
Hrubieszów: organizacja dwóch wizyt studyjnych do kantonu zurych w szwajcarii dla przedstawicieli władz samorządowych gmin podregionu gotania oraz pracowników partnerów projektu w łĄcznej ilości 24 osóBHrubieszów: organizacja dwóch wizyt studyjnych do kantonu zurych w szwajcarii dla przedstawicieli władz samorządowych gmin podregionu gotania oraz pracowników partnerów projektu w łĄcznej ilości 24 osóB
W ramach realizacji projektu od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem gotania
40.92 Kb. 1
czytać
Dostawy wkładek metalowo gumowych typu megi do wózków ngt6, wkładek z łącznikiem I bez łącznika do kół tramwajowych typu bochum 54 oraz odbijaków do wózków ngt6Dostawy wkładek metalowo gumowych typu megi do wózków ngt6, wkładek z łącznikiem I bez łącznika do kół tramwajowych typu bochum 54 oraz odbijaków do wózków ngt6
138.8 Kb. 1
czytać
Projekt: „spinaker dla niepełnosprawnych Nr Projektu: wnd-pokl. 07. 04. 00-04-030/13Projekt: „spinaker dla niepełnosprawnych Nr Projektu: wnd-pokl. 07. 04. 00-04-030/13
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
84.34 Kb. 1
czytać
Projekt: „spinaker dla niepełnosprawnych Nr Projektu: wnd-pokl. 07. 04. 00-04-030/13Projekt: „spinaker dla niepełnosprawnych Nr Projektu: wnd-pokl. 07. 04. 00-04-030/13
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
89.39 Kb. 1
czytać
ZP28/2008 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w OlsztynieZP28/2008 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
170.48 Kb. 1
czytać
Delivery of opmet sadis 2G data receiving and visualization softwareDelivery of opmet sadis 2G data receiving and visualization software
Dotyczy: zakupu, dostawy I instalacji oprogramowania serwerowego oraz klienckiego umożliwiającego wykorzystanie strumienia danych dystrybuowanych przez satelitę sadis 2g aftn gts
139.91 Kb. 1
czytać
Specyfikacj aSpecyfikacj a
Do postępowania przetargowego mają zastosowanie przepisy Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177- prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami
81.05 Kb. 1
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
0.49 Mb. 3
czytać
Numer sprawy: ea/26/2011 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaNumer sprawy: ea/26/2011 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy produktów farmaceutycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
1.86 Mb. 13
czytać
Dotyczy: dostaw artykułów spożywczych dla stołówki szkolnejDotyczy: dostaw artykułów spożywczych dla stołówki szkolnej
Szkole Podstawowej nr 258 im gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie, ul. B. Brechta 8
81.97 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertowe nr 3/2015 1 pokl dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euroZapytanie ofertowe nr 3/2015 1 pokl dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego
318.02 Kb. 1
czytać
Wojewódzkie centrum psychiatrii długoterminowej w stroniu śLĄskim samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnejWojewódzkie centrum psychiatrii długoterminowej w stroniu śLĄskim samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę poszczególnych części zamówienia
154.55 Kb. 3
czytać
Sekcja I: zamawiający I. 1 Nazwa I adresSekcja I: zamawiający I. 1 Nazwa I adres
I. 1 nazwa I adres: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, woj mazowieckie, tel. 022 8252031 w. 355, 356, faks 022 8252031
19.05 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna