Zatwierdzam dowódca jw4026 cz p. o kmdr por. Radosław tokarski zamawiaj ą c yZatwierdzam dowódca jw4026 cz p. o kmdr por. Radosław tokarski zamawiaj ą c y
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 tys euro, prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą”
121.05 Kb. 1
czytać
Formularz ofertyFormularz oferty
Ponadto oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia oraz dysponuję potencjałem technicznym, a także znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia
9.65 Kb. 1
czytać
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Powiat Lubartowski 21-100 Lubartów ul. Słowackiego 81. Nazwa oraz adres Zamawiającego Powiat Lubartowski 21-100 Lubartów ul. Słowackiego 8
Wykonanie numerycznych map ewidencji gruntów i budynków oraz numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów geodezyjnych w. Abramów i w. Marcinów gm. Abramów – Powiat Lubartowski
105.89 Kb. 1
czytać
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegoPostępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
229.25 Kb. 2
czytać
Abruko sp z o o. ul. Gdańska 78 84-120 WładysławowoAbruko sp z o o. ul. Gdańska 78 84-120 Władysławowo
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
138.06 Kb. 1
czytać
Wojewódzkie centrum pediatrii „kubalonka” w istebnej 43-470 Istebna Istebna 500, tel.(0-33) 857-56-00,faxWojewódzkie centrum pediatrii „kubalonka” w istebnej 43-470 Istebna Istebna 500, tel.(0-33) 857-56-00,fax
Ige-specyficznych w systemie panelowym z dzierżAWĄ sprzętu niezbędnego do automatycznego wykonania badań oraz komputerowej analizy wyniku
125 Kb. 1
czytać
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej „ŚRÓdmieście” w opolu 45-047 opole ul. Waryńskiego 30Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej „ŚRÓdmieście” w opolu 45-047 opole ul. Waryńskiego 30
Dostawa drobnego sprzętu medycznego, odczynników oraz szczepionek profilaktycznych dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej „ŚRÓdmieście” w opolu”
19.57 Kb. 1
czytać
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej „ŚRÓdmieście”Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej „ŚRÓdmieście”
Dostawę odczynników I drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz szczepionek profilaktycznych dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej „ŚRÓdmieście” w opolu”
19.85 Kb. 1
czytać
Szczecin, dnia 18. 05. 2015r. Zapytanie ofertoweSzczecin, dnia 18. 05. 2015r. Zapytanie ofertowe
Organizator zapytania ofertowego: Grupa Nowy Szpital Sp z o o działająca jako pełnomocnik Zamawiających zaprasza Oferentów do składania przedmiotowych ofert
55.12 Kb. 1
czytać
OGŁoszenie o przetargu nieograniczonymOGŁoszenie o przetargu nieograniczonym
I. Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie os. Złotej Jesieni 1, ogłasza przetarg nieograniczony, numer sprawy 145/ZP/2007 na dostawę leków różnych według XII pakietów
35.17 Kb. 1
czytać
Bielskie Centrum Kultury 43-300 Bielsko-Biała ul. Słowackiego 27 tel. 033/82-816-47, fax. 033/82-816-65 nip: 547-004-60-60Bielskie Centrum Kultury 43-300 Bielsko-Biała ul. Słowackiego 27 tel. 033/82-816-47, fax. 033/82-816-65 nip: 547-004-60-60
Przedmiotem przetargu „na zakup biletów lotniczych dla 34 osób członków zpiT „Bielsko” na trasie Polska – Indonezja( Banda Aceh)Polska ”
44.94 Kb. 1
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
I transportu sanitarnego „meditrans” samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w warszawie
0.63 Mb. 5
czytać
OGŁoszenie o przetargu nieograniczonymOGŁoszenie o przetargu nieograniczonym
81.14 Kb. 1
czytać
Sz. S. P. O. O. Szpigm 3821/3/2008Sz. S. P. O. O. Szpigm 3821/3/2008
Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza
132.7 Kb. 1
czytać
Prezes ZarząduPrezes Zarządu
87.95 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna