Oferta adresat oferty: pse inwestycje S. A. ul. Wojciecha Górskiego 9 00-033 Warszawa Adres do doręczeń Jw. Niniejszym, (firma albo nazwa Wykonawcy) z siedzibą w (siedziba Wykonawcy) adres: (adres Wykonawcy) składam ofertę na wykonanieOferta adresat oferty: pse inwestycje S. A. ul. Wojciecha Górskiego 9 00-033 Warszawa Adres do doręczeń Jw. Niniejszym, (firma albo nazwa Wykonawcy) z siedzibą w (siedziba Wykonawcy) adres: (adres Wykonawcy) składam ofertę na wykonanie
Oświadczam, że zapoznałem się z siwz, uznaję się za związany zawartymi w niej postanowieniami, a przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z zakresem I warunkami opisanymi w siwz
89.09 Kb. 1
czytać
Formularz ofertowyFormularz ofertowy
Pwp ad–aam – adaptacja rozwiązań zagranicznych wspierających rozwój zasobów ludzkich na rynku pracy w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
21.34 Kb. 1
czytać
Formularz ofertowyFormularz ofertowy
Pwp ad–aam – adaptacja rozwiązań zagranicznych wspierających rozwój zasobów ludzkich na rynku pracy w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
18.58 Kb. 1
czytać
Pge elektrownia Opole saPge elektrownia Opole sa
Wymiana urządzeń instalacji mazutowej na parametry niskociśnieniowe w zakresie pompowni oleju opałowego i kotłów bloków 1 i 2”
140.14 Kb. 1
czytać
Wyposażenie polonistyk i lektoratów języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich w podręczniki i inne pomoceWyposażenie polonistyk i lektoratów języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich w podręczniki i inne pomoce
1.63 Mb. 10
czytać
Zapytanie ofertowe nr 1/abit-zo/2013 realizowane w ramach projektu: „Akademia Bezpiecznego it – równe szanse na rynku pracy”Zapytanie ofertowe nr 1/abit-zo/2013 realizowane w ramach projektu: „Akademia Bezpiecznego it – równe szanse na rynku pracy”
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych
45.41 Kb. 1
czytać
Dostawa : odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego „5diff” oraz odczynników I części zużywalnych do analizatora hematologicznego abx micros sekcja I: zamawiająCYDostawa : odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego „5diff” oraz odczynników I części zużywalnych do analizatora hematologicznego abx micros sekcja I: zamawiająCY
Dostawa : odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego „5diff” oraz odczynników I części zużywalnych do analizatora hematologicznego abx micros
37.28 Kb. 1
czytać
O zamówieniu burmistrz Miasta Brzeg, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego.”O zamówieniu burmistrz Miasta Brzeg, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego.”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu komputerowego w trzech pakietach
109.37 Kb. 1
czytać
ZatwierdzamZatwierdzam
Na podstawie art. 39 I następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
154.31 Kb. 4
czytać
Wsz–fz- 69 /2009 Konin, 21. 08. 2009 rWsz–fz- 69 /2009 Konin, 21. 08. 2009 r
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206000 euro na dostawę leków ( cpv: 33. 60. 00. 00 – 6) w asortymencie I ilościach jak niżej
53.85 Kb. 1
czytać
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy
I. 1 nazwa I adres: Polski Związek Judo, ul. Racławicka 132, 02-634 Warszawa, woj mazowieckie, tel. 0-22 6460156, faks 0-22 6465750
24.58 Kb. 1
czytać
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w HrubieszowieSamodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn zm.) w trybie przetargu nieograniczonego
5.86 Mb. 32
czytać
Apetyt na języki – znajomość języków obcych szansa na lepszy start z życiu zawodowymApetyt na języki – znajomość języków obcych szansa na lepszy start z życiu zawodowym
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
141.45 Kb. 1
czytać
Program rozwojowy dla szkół z gminy Skierbieszów”Program rozwojowy dla szkół z gminy Skierbieszów”
Kod cpv: 30195920-7 tablice magnetyczne, 30213100-6 komputery przenośne, 39162100-6 Pomoce dydaktyczne, 39162000-5 pomoce naukowe
85.69 Kb. 1
czytać
Wymagania ofertoweWymagania ofertowe
Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
347.27 Kb. 2
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna