OGŁoszenie o zamówieniuOGŁoszenie o zamówieniu
Imgw” cpv 72000000-5, 72900000 prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie art. 60b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655) zwanej dalej Pzp
52.02 Kb. 1
czytać
Sopot, dn. 1 sierpień 2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSopot, dn. 1 sierpień 2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Prawa Zamówień Publicznych (Tekst Ujednolicony /Dz. U. nr. 223, poz. 1655 z dnia 29 listopada 2007 r.) zwanego dalej Prawem Zamówień Publicznych
43.97 Kb. 1
czytać
Radom, dnia 5 listopada 2009 rRadom, dnia 5 listopada 2009 r
Dostawę konsolety do programowania i realizacji świateł teatralnych dla Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu”
130.82 Kb. 1
czytać
Radom, dnia 29 października 2010 rRadom, dnia 29 października 2010 r
Dostawę konsolety do programowania i obsługi świateł oraz urządzeń oświetlenia sceny kameralnej w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu”
152.38 Kb. 1
czytać
Łódź, 16. 10. 2006 r. ProtokóŁ z postępowaniaŁódź, 16. 10. 2006 r. ProtokóŁ z postępowania
Przedmiotem przetargu było podpisanie umowy na zakup i dostawę technicznych środków materiałowych służby czołg sam., wg poniższego zestawienia
60.93 Kb. 1
czytać
Łódź, 02. 2007 r. ProtokóŁ z postępowaniaŁódź, 02. 2007 r. ProtokóŁ z postępowania
Przedmiotem postępowania było podpisanie umowy na zakup i dostawę fabrycznie nowych technicznych środków materiałowych służby uzbrojenia i elektroniki, wg poniższego zestawienia
70.25 Kb. 1
czytać
I. strony zamówienia publicznegI. strony zamówienia publiczneg
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony- znak: skmmu-zp/N/36/06
94.31 Kb. 1
czytać
Miasto stołeczne warszawa dzielnica praga południe delegatura biura zamówień publicznychMiasto stołeczne warszawa dzielnica praga południe delegatura biura zamówień publicznych
Konserwację kserokopiarek wraz z dostawą i wymianą oryginalnych części oraz materiałów eksploatacyjnych ”
83.29 Kb. 1
czytać
Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rpCentrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunkóW
202.74 Kb. 2
czytać
M. C. Skłodowskiej 26 48-100 GłubczyceM. C. Skłodowskiej 26 48-100 Głubczyce
Nip : 748-14-15-846 regon : 000314661 tel. (077) 48 01 170 fax.:(077) 48 01 171
178.46 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 Nazwa i adres WykonawcyZałącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy
Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 01/16, Opracowanie dokumentacji technicznych na montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Kock
9.74 Kb. 1
czytać
Oferta na częŚĆ 1 przedmiotu zamówieniaOferta na częŚĆ 1 przedmiotu zamówienia
Zestaw mebli do wyposażenia przychodni: recepcja, poczekalnie, gabinety w składzie
19.83 Kb. 1
czytać
Wyższa Szkoła HumanitasWyższa Szkoła Humanitas
Wyższej Szkoły Humanitas do biblioteki książek dla studentów kierunku bezpieczeństwo i higien pracy
143.21 Kb. 1
czytać
ZatwierdzamZatwierdzam
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) – przetarg nieograniczony o wartości pon. 125 tys euro
118.52 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 180 ton modyfikowanego koagulanta do wody pitnej pax-xl 10Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 180 ton modyfikowanego koagulanta do wody pitnej pax-xl 10
II. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami
28.03 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna