Dostawa : odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego, odczynników do badań z zakresu hemostazy z dzierżawą analizatora podstawowego i rezerwowegoDostawa : odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego, odczynników do badań z zakresu hemostazy z dzierżawą analizatora podstawowego i rezerwowego
Dostawa : odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego, odczynników
0.66 Mb. 7
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej jednak wyrażonej w złotych kwoty określonej na podstawie art. 11 us
167.1 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) zamawiająCYSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) zamawiająCY
Do postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
118.53 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 2 Nr sprawy: zp. 271. 03. 2015Załącznik Nr 2 Nr sprawy: zp. 271. 03. 2015
Nazwa wykonawcy
8.32 Kb. 1
czytać
Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych w Krzeszowicach Rynek 17Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych w Krzeszowicach Rynek 17
292.4 Kb. 3
czytać
Zapytanie ofertowe – audyt projektu wzmocnienie pozycji rynkowej firmy „adams” H. PĘDzich poprzez inwestycje w urzadzenia produkcyjne I srodki transportuZapytanie ofertowe – audyt projektu wzmocnienie pozycji rynkowej firmy „adams” H. PĘDzich poprzez inwestycje w urzadzenia produkcyjne I srodki transportu
Przedmiot zamówienia, zostanie udzielony na podstawie zasad przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji
49.7 Kb. 1
czytać
Formularz ofertowy powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego 26 – 300 Opoczno ul. Kwiatowa 1aFormularz ofertowy powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego 26 – 300 Opoczno ul. Kwiatowa 1a
Wykonanie inwentaryzacji stanu lasów i uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu Opoczyńskiego”
57.85 Kb. 1
czytać
Pecyfikacja istotnych warunków zamówieniaPecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Obsługa Gminy Głowaczów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych
299.06 Kb. 4
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
Art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. «Prawo zamówień publicznych» (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) na realizację zadania p n
75.34 Kb. 1
czytać
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej 98-220 Zduńska Wola ul. Szadkowska 2 Znak sprawy: Zp/bud/adap/01/08Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej 98-220 Zduńska Wola ul. Szadkowska 2 Znak sprawy: Zp/bud/adap/01/08
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
64.15 Kb. 1
czytać
Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rpCentrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
Oryginał siwz jest do pobrania w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w siwz wynikające z działania osób trzecich po zamieszczeniu
466.4 Kb. 5
czytać
Komendant portu wojennegoKomendant portu wojennego
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn zm.) zwanej dalej Ustawą pzp
212.45 Kb. 2
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na przeglądy okresowe I pogwarancyjne urządzeń medycznych oraz naprawy bieżące sprzętu medycznego wynikające z eksploatacji (znak sprawy wzm/23/PN/2009) Rozdział 1 – Informacje o zamawiającymSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia na przeglądy okresowe I pogwarancyjne urządzeń medycznych oraz naprawy bieżące sprzętu medycznego wynikające z eksploatacji (znak sprawy wzm/23/PN/2009) Rozdział 1 – Informacje o zamawiającym
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133. 000,00 euro
116.69 Kb. 1
czytać
Centrum Kultury agora ul. Serbska 5a, 51-111 WrocławCentrum Kultury agora ul. Serbska 5a, 51-111 Wrocław
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. nr 223 poz. 1655. z późn zm.) ustawy nie stosuje się
39.5 Kb. 1
czytać
Do informacji I usług zamieszczonych w Internecie IIDo informacji I usług zamieszczonych w Internecie II
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy
242.37 Kb. 8
czytać

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna