Sz. S. P. O. O. Szpigm 1/71/07Sz. S. P. O. O. Szpigm 1/71/07
Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza
131.5 Kb. 1
czytać
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznegoPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Spośród ważnych ofert komisja przetargowa w oparciu o przyjęte kryteria oceny dokona wyboru najkorzystniejszej i zaproponuje jej wybór Kierownikowi Zamawiająceg
250.31 Kb. 3
czytać
Pge górnictwo I Energetyka Konwencjonalna sa oddział Elektrownia OpolePge górnictwo I Energetyka Konwencjonalna sa oddział Elektrownia Opole
Serwis 27 wag w zakresie wzorcowania, legalizacji, serwisu zwykłego oraz awaryjnego”
269.39 Kb. 2
czytać
Transferoni Sp z o o. ul. Promienista 83 61-141 Poznań Zapytanie ofertoweTransferoni Sp z o o. ul. Promienista 83 61-141 Poznań Zapytanie ofertowe
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1, firma icu software sp z o o ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na zakup usług technicznych, informatycznych I doradczych oraz usług w zakresie promocji projektu
96.32 Kb. 1
czytać
Tyczyn, dnia 2 września 2013 rokuTyczyn, dnia 2 września 2013 roku
Zapytanie ofertowe nr 41/rtrp/SC/2013- opracowanie księGi znaku marki „doliny strugu
71.82 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu usługi realizowanej w ramach projektu pnZapytanie ofertowe w sprawie zakupu usługi realizowanej w ramach projektu pn
Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
58.39 Kb. 1
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w siedzibie Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w dniu 29. 04. 2015 r
334.41 Kb. 3
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Termin składania ofert: 29. 08. 2014 r do godz. 10. 00 pokój 102 (sekretariat), zniO, ul. Szewska 37 we Wrocławiu
315.52 Kb. 4
czytać
Dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serweraDostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera
Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Rolno–Przemysłowe „Dolina Strugu”
485.74 Kb. 6
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia powyżej 211 000 euro Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegoSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia powyżej 211 000 euro Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
367.32 Kb. 5
czytać
OŚwiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniuOŚwiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Niniejszym działając w imieniu (nazwa Wykonawcy) oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z treścią zaproszenia do złożenia oferty na Zakup linii produkcyjnej do produkcji innowacyjnej pasty do zębów i w związku z tym oświadczam/-y, że
5.2 Kb. 1
czytać
Do Zaproszenia do składania ofert z dnia 15 stycznia 2015 roku, nr dfe/0030/01Do Zaproszenia do składania ofert z dnia 15 stycznia 2015 roku, nr dfe/0030/01
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
53.23 Kb. 1
czytać
OGŁoszenie o zamówieniu początek formularzaOGŁoszenie o zamówieniu początek formularza
I. 4 adres, na który należy przesyłAĆ oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.02 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów dydaktycznych audio I video w ramach Projektu Nr lgd-5/lpk/iut/14/2014 pn. „Centrum Edukacji Przyrodniczej I Kulturowej w zabytkowym dworku Kossaków w Kośminie”Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów dydaktycznych audio I video w ramach Projektu Nr lgd-5/lpk/iut/14/2014 pn. „Centrum Edukacji Przyrodniczej I Kulturowej w zabytkowym dworku Kossaków w Kośminie”
Współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
64.51 Kb. 1
czytać
Pge górnictwo I Energetyka Konwencjonalna sa oddział Elektrownia OpolePge górnictwo I Energetyka Konwencjonalna sa oddział Elektrownia Opole
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającemu ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami
289.48 Kb. 3
czytać

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna