Do uczestników postępowania dotyczy: postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznegoDo uczestników postępowania dotyczy: postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego
Dotyczy: postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego o wartości poniżej 193 000 euro o numerze sprawy zoag-240/12/10
22.83 Kb. 1
czytać
Wszyscy uczestnicy postępowaniaWszyscy uczestnicy postępowania
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn zm.), Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie informuje
13.02 Kb. 1
czytać
Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejSzpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie przeglądów serwisowych aparatury i sprzętu medycznego w Szpitalu dla Szpitala Dziecięcego z podziałem na
21.35 Kb. 1
czytać
Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichMiasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg Miejskich
Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. (0 22) 620-10-21 fax: (0 22) 620-91-71 nip 527-021-07-44
314.96 Kb. 3
czytać
Instytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego noferaInstytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego nofera
Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004R. Prawo zamówień publicznych
76.14 Kb. 1
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Siwz f ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia
137.89 Kb. 1
czytać
MAŁopolski zarząd melioracji I urządzeń wodnych w krakowie 31-153 Kraków ul. Szlak 73MAŁopolski zarząd melioracji I urządzeń wodnych w krakowie 31-153 Kraków ul. Szlak 73
Dostawę materiałów biurowych w 2012 roku dla Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
0.94 Mb. 6
czytać
Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinieUniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Umcs” (oznaczenie sprawy: pn/03 2015/poiś), zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniach 16-22. 01. 2015r pod pozycją 9218-2015, do Zamawiającego w dniu 16. 01. 2015r wpłynęły pytania Wykonawcy
12.11 Kb. 1
czytać
Formularz warunków szczegóŁowych zamówieniaFormularz warunków szczegóŁowych zamówienia
Niniejszy formularz określa zasady postępowania, warunki i procedury z podaniem kryteriów oceny i wyboru ofert oraz warunki umowy, jaka zostanie podpisana z wyłonionym oferentem
61.25 Kb. 1
czytać
Formularz ofertowyFormularz ofertowy
W związku z ogłoszeniem o postępowaniu numer iu/76/ix-61/ZO/PN/dos/SS/2014 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu spadochronowo – desantowego ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Wspólnot
99.52 Kb. 1
czytać
ZP/PN/02/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaZP/PN/02/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dotyczy: „Usługa kompleksowego ubezpieczenia komunikacyjnego dla floty samochodowej w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2012/2013”
208.03 Kb. 3
czytać
Załącznik nr 9 do siwz wzór umowy nr aez/365/S-057/ /2016Załącznik nr 9 do siwz wzór umowy nr aez/365/S-057/ /2016
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanego przy ul. Ks. Trojdena 2 c -g w Warszawie
124.8 Kb. 1
czytać
Pogotowie ratunkowe sp zoz w jeleniej górze 58-570 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 126APogotowie ratunkowe sp zoz w jeleniej górze 58-570 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 126A
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych
65.24 Kb. 1
czytać
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty gmina kielce 25-303 kielce, ul. Rynek 1Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty gmina kielce 25-303 kielce, ul. Rynek 1
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), cyt dalej jako: Pzp, w imieniu Zamawiającego informuję
112.65 Kb. 1
czytać
OGŁoszenie o wszczęciu postępowaniaOGŁoszenie o wszczęciu postępowania
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia
35.87 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna