Nr sprawy: 6/10 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Nr sprawy: 6/10 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn zm.), zwana dalej ustawą
81.01 Kb. 1
czytać
Poznań, dnia 13. 05. 2011 Uniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuPoznań, dnia 13. 05. 2011 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
I roku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu realizowanych w ramach projektu „Kadry dla Gospodarki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki”
81.33 Kb. 1
czytać
Zarząd terenów publicznychZarząd terenów publicznych
Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu konserwatorskiego Pomnika Bohaterów Getta wraz z jego otoczeniem usytuowanego w kwartale ulic Zamenhoffa, Lewartowskiego
11.89 Kb. 1
czytać
Zarząd terenów publicznychZarząd terenów publicznych
Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu konserwatorskiego Pomnika Bohaterów Getta wraz z jego otoczeniem usytuowanego w kwartale ulic Zamenhoffa, Lewartowskiego
12.59 Kb. 1
czytać
Pge górnictwo I Energetyka Konwencjonalna sa oddział Elektrownia OpolePge górnictwo I Energetyka Konwencjonalna sa oddział Elektrownia Opole
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegające ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami
270.88 Kb. 3
czytać
Załącznik nr 1 Znak: zk-pn/iii-2/13 (pieczątka firmowa Wykonawcy) formularz ofertowyZałącznik nr 1 Znak: zk-pn/iii-2/13 (pieczątka firmowa Wykonawcy) formularz ofertowy
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę książek dla Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, nasza firma (Wykonawca)
1.01 Mb. 5
czytać
Załącznik nr 1 Znak: zk-pn/vii-6/13 (pieczątka firmowa Wykonawcy) formularz ofertowyZałącznik nr 1 Znak: zk-pn/vii-6/13 (pieczątka firmowa Wykonawcy) formularz ofertowy
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę książek dla Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, nasza firma (Wykonawca)
0.96 Mb. 5
czytać
Załącznik nr 1 Znak: zk-pn/ii-1/14 (pieczątka firmowa Wykonawcy) formularz ofertowyZałącznik nr 1 Znak: zk-pn/ii-1/14 (pieczątka firmowa Wykonawcy) formularz ofertowy
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę książek dla Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, nasza firma (Wykonawca)
0.99 Mb. 7
czytać
Wojskowa akademia technicznaWojskowa akademia techniczna
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
37.65 Kb. 1
czytać
Nr zp/123/Log/2009 zawiadomieni e o wynikach postępowaniaNr zp/123/Log/2009 zawiadomieni e o wynikach postępowania
Zp-10-Log-2009 dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
16.98 Kb. 1
czytać
Mazowiecki szpitalMazowiecki szpital
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę serwisową rezonansu magnetycznego Signa Hybrid mr 5t echospeed produkcji General
72.29 Kb. 1
czytać
Dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Realizację kampanii informacyjno – promocyjnej jeremie na portalach internetowych”– warp – 13/11Dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Realizację kampanii informacyjno – promocyjnej jeremie na portalach internetowych”– warp – 13/11
Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
19.91 Kb. 1
czytać
Zp-2310-87-30/2037/2007 Katowice 25. 06. 2007rZp-2310-87-30/2037/2007 Katowice 25. 06. 2007r
Zgodnie z art. 183 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004r nr 19 poz. 177 z późn zm.) po rozpatrzeniu protestu złożonego w dniu 19. 06. 2007 Zamawiający uznaje protest za zasadny
14.85 Kb. 1
czytać
Pierwszy urząd skarbowy w bielsku-białEJPierwszy urząd skarbowy w bielsku-białEJ
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
341.44 Kb. 6
czytać
Narodowe Centrum Badań Jądrowych ul. Andrzeja Sołtana 7Narodowe Centrum Badań Jądrowych ul. Andrzeja Sołtana 7
Unii Europejskiej z Projektu „Rozwój specjalizowanych systemów wykorzystujących akceleratory i detektory promieniowania jonizującego do terapii medycznej oraz wykrywania materiałów niebezpiecznych odpadów toksycznych” w ramach Programu Operacyjnego
166.5 Kb. 6
czytać

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna