W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegoW postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę wykonania pogwarancyjnych okresowych przeglądów technicznych aparatury I sprzętu medycznego zainstalowanego w spsk nr 1
68.64 Kb. 1
czytać
Zoag  240/1/13 Gruźlicy I Chorób Płuc 35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2 Rzeszów, dnia 14. 01. 2013 r. Do uczestników postępowania dotyczyZoag  240/1/13 Gruźlicy I Chorób Płuc 35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2 Rzeszów, dnia 14. 01. 2013 r. Do uczestników postępowania dotyczy
Dotyczy: postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych I części zamiennych do urządzeń laboratoryjnych, o wartości poniżej 200 000 euro, numer sprawy
33.86 Kb. 1
czytać
Dostawę odczynników laboratoryjnych i części zamiennych do urządzeń laboratoryjnych”Dostawę odczynników laboratoryjnych i części zamiennych do urządzeń laboratoryjnych”
Dotyczy: postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych I części zamiennych do urządzeń laboratoryjnych” o wartości poniżej 193 000 euro, numer sprawy zoag-240/16/10
19.82 Kb. 1
czytać
Mazowiecki szpital bródnowskiMazowiecki szpital bródnowski
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup Infrastruktury Sprzętowej oraz dostawy I wdrożenie edm I ssi w projekcie,,E-zdrowie dla Mazowsza msb/PN/03/01/2015
1.44 Mb. 17
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
1.54 Mb. 11
czytać
ZP/39/SzpSp/2014ZP/39/SzpSp/2014
Dostawa produktów leczniczych wg. Grup atc – Grupa a – przewód pokarmowy I metabolizm, Grupa g – układ moczowo – płciowy, hormony płciowe, Grupa s – narządy zmysłów”
343.53 Kb. 4
czytać
ZP/27/SzpSp/2015 „Dostawa produktów leczniczych wg. Grup atc – grupa n – układ nerwowy”ZP/27/SzpSp/2015 „Dostawa produktów leczniczych wg. Grup atc – grupa n – układ nerwowy”
Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn zm) zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej
477.72 Kb. 5
czytać
ZP/29/SzpSp/2015 „Dostawa produktów leczniczych wg. Grup atc – grupa dprvvZP/29/SzpSp/2015 „Dostawa produktów leczniczych wg. Grup atc – grupa dprvv
Grupa d – leki stosowane w dermatologii, Grupa p – leki przeciwpasożytnicze, środki owadobójcze, repelenty, Grupa r – układ oddechowy, Grypa V – Varia, Grupa V – środki kontrastowe dla pracowni rezonanasu magnetycznego I tomografii”
0.6 Mb. 4
czytać
Wykonawcy dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Wyjaśnienia I zmiany siwzWykonawcy dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Wyjaśnienia I zmiany siwz
W dniu 6 oraz 10 sierpnia 2009r do zamawiającego wpłynęły 2 zapytania o następującej treści
9.03 Kb. 1
czytać
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul. Wielicka 265, 30-663 KrakówUniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych 18 grup Identyfikator: ezp-271-2/28/2015 pismo 2
17.99 Kb. 1
czytać
Wir. 271. 21. 2011 d łazy dnia 10. 01. 2012r. Gmina Łazy ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy woj. śląski, powiat zawierciański tel/fax. 32/6729326 Wszyscy wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniuWir. 271. 21. 2011 d łazy dnia 10. 01. 2012r. Gmina Łazy ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy woj. śląski, powiat zawierciański tel/fax. 32/6729326 Wszyscy wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu
Projekt wspóŁfinansowany przez unię europejską z europejskiego funduszu rozwoju regionalnegow ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śLĄskiego na lata 2007 – 2013
31.5 Kb. 1
czytać
Druk nr 12a Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyDruk nr 12a Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wywóz nieczystości stałych, odpadów pobadawczych
8.73 Kb. 1
czytać
Nr sprawy : spzoz/ZP/17/08Nr sprawy : spzoz/ZP/17/08
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Czerwonego Krzyża 2, 63-000 Środa Wlkp
0.58 Mb. 6
czytać
Data sporządzenia pisma: Warszawa, 26 kwietnia 2013 rData sporządzenia pisma: Warszawa, 26 kwietnia 2013 r
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów biurowych i papieru kserograficznego”
19.36 Kb. 1
czytać
Postępowania nr wi. 7011. 47. P. 2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego naPostępowania nr wi. 7011. 47. P. 2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania
197.18 Kb. 3
czytać

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna