Szpital Powiatowy Radomsko, dn. 26. 04. 2011rSzpital Powiatowy Radomsko, dn. 26. 04. 2011r
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
48.86 Kb. 1
czytać
ZatwierdzamZatwierdzam
Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z następujących rozdziałów
170.18 Kb. 1
czytać
Informacja o : unieważnieniu czynności badania I oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej ofertyInformacja o : unieważnieniu czynności badania I oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty
Dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja Miasta Bodzentyn przebudowa Rynku Górnego oraz ul. Słonecznej i Licealnej."
28.66 Kb. 1
czytać
Dostawę nowych drukowanych książek polskich I zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”Dostawę nowych drukowanych książek polskich I zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
2.42 Mb. 14
czytać
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej i Wykonawcach, których oferty zostały odrzuconeZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
29.2 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do siwz ofert aZałącznik nr 1 do siwz ofert a
I-iii szkół podstawowych pt.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2011/2012, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno (sp-9)”
321.05 Kb. 4
czytać
Dostawa nowych drukowanych książek polskich, zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”Dostawa nowych drukowanych książek polskich, zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
2.1 Mb. 13
czytać
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Prawo Zamówień Publicznych Zespół Zamówień Publicznych kwp w Katowicach zawiadamia, że rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup części do samochodów osobowych I busów eksploatowanych przez kwp katowice I jednostki terenowe”
106.43 Kb. 1
czytać
ZP/PN/25/2015 informacja z otwarcia ofertZP/PN/25/2015 informacja z otwarcia ofert
Część nr 1 – Wymiana ogrodzenia w kompleksie wojskowym przy ul. Lubelskiej w Chełmie
42.68 Kb. 1
czytać
Delivery of opmet sadis 2G data receiving and visualization softwareDelivery of opmet sadis 2G data receiving and visualization software
Dotyczy: zakupu, dostawy I instalacji oprogramowania serwerowego oraz klienckiego umożliwiającego wykorzystanie strumienia danych dystrybuowanych przez satelitę sadis 2g aftn gts
139.91 Kb. 1
czytać
Utrzymanie porządku na cmentarzach żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa w Uzbekistanie i KirgistanieUtrzymanie porządku na cmentarzach żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa w Uzbekistanie i Kirgistanie
Załącznik Nr 1a: Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
97.19 Kb. 1
czytać
2011 r w Kłobucku, pomiędzy Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku2011 r w Kłobucku, pomiędzy Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku
Zawarta w dniu r w Kłobucku, pomiędzy Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku
55.32 Kb. 1
czytać
Znak sprawy: ztm. Ez. 3310 2015 Załącznik nr 1 do siwz formularz ofertowyZnak sprawy: ztm. Ez. 3310 2015 Załącznik nr 1 do siwz formularz ofertowy
80.22 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euroSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euro
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r nr 223 poz. 1655 z późn zm.), zwaną dalej ustawą Pzp
315.97 Kb. 4
czytać
Numer sprawy: ea/26/2011 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaNumer sprawy: ea/26/2011 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy produktów farmaceutycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
1.86 Mb. 13
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna