Formularz ofertowy dla sp zoz sanatorium uzdrowiskowe bristol msw w Kudowie-ZdrojuFormularz ofertowy dla sp zoz sanatorium uzdrowiskowe bristol msw w Kudowie-Zdroju
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie n/w sprzętu medycznego
48.83 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 Znak: zk-pn/iv-3/14 (pieczątka firmowa Wykonawcy) formularz ofertowyZałącznik nr 1 Znak: zk-pn/iv-3/14 (pieczątka firmowa Wykonawcy) formularz ofertowy
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę książek dla Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, nasza firma (Wykonawca)
1.27 Mb. 7
czytać
Wojskowy dom wpoczynkowyWojskowy dom wpoczynkowy
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę różnych produktów spożywczych
16.23 Kb. 1
czytać
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu Kościuszki 18Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu Kościuszki 18
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu
18.66 Kb. 1
czytać
Przetargu nieograniczonegoPrzetargu nieograniczonego
Ch przez ustawę z 29 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
0.92 Mb. 8
czytać
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz ofertach odrzuconych cInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz ofertach odrzuconych c
Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 12 miesięcy nr
15.34 Kb. 1
czytać
Zatwierdzam dowódca jw4026 cz p. o kmdr por. Radosław tokarski zamawiaj ą c yZatwierdzam dowódca jw4026 cz p. o kmdr por. Radosław tokarski zamawiaj ą c y
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 tys euro, prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą”
121.05 Kb. 1
czytać
Łabowa, dnia 28 września 2011r. Znak: ad. 271. 06. 2011Łabowa, dnia 28 września 2011r. Znak: ad. 271. 06. 2011
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych / j t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm
17.35 Kb. 1
czytać
Łabowa, dnia 8 marca 2011r. Znak: 271. 01. 02. 2011Łabowa, dnia 8 marca 2011r. Znak: 271. 01. 02. 2011
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych / j t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm
16.58 Kb. 1
czytać
Wojskowa agencja mieszkaniowaWojskowa agencja mieszkaniowa
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r
130.63 Kb. 1
czytać
Informacja o rozstrzygnięciu postępowaniaInformacja o rozstrzygnięciu postępowania
Abramowskiego 17 m 4 I solnej 5m 25 w Łodzi w celu przygotowania ich do ponownego zasiedlenia, administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź – Śródmieście. W niniejszym postępowaniu złożono 4 oferty spośród których wybrano nw
47.01 Kb. 1
czytać
1 wojskowy szpital kliniczny z polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie Al. Racławickie 231 wojskowy szpital kliniczny z polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie Al. Racławickie 23
Informacja z otwarcia ofert w dniu 15-11-2013r., w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wykładziny pcv I środka do izolacji poziomej w ramach zadania nr 91361 wykonanie izolacji pionowej ścian budynku
42.07 Kb. 1
czytać
O g ł oszeni e Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego naO g ł oszeni e Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych mających na
15.51 Kb. 1
czytać
O g ł oszeni e Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego naO g ł oszeni e Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych mających na
16.99 Kb. 1
czytać
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniuWykonawcy uczestniczący w postępowaniu
Zamawiający – Państwowe Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn zm.) zawiadamia
25.45 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna