„Zakup i dostawa produktów spożywczych”„Zakup i dostawa produktów spożywczych”
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
18.32 Kb. 1
czytać
Wzory formularzyWzory formularzy
Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych
150.97 Kb. 1
czytać
Dostawa nowych drukowanych książek obcojęzycznych w ramach projektu pn.: „service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”Dostawa nowych drukowanych książek obcojęzycznych w ramach projektu pn.: „service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
6.58 Mb. 33
czytać
Formularz ofertowyFormularz ofertowy
Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkoleń zakresu abap, nr sprawy: 62/ZP/13, przedkładamy ofertę na poniższych warunkach
96.01 Kb. 1
czytać
Formularz ofertowyFormularz ofertowy
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę książek dla Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, nasza firma (Wykonawca)
1.41 Mb. 9
czytać
Zorganizowanie I przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych dla 61 uczestników projektu : Determinacja – Aktywna integracja – Akceptacja współfinansowanego ze Zorganizowanie I przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych dla 61 uczestników projektu : Determinacja – Aktywna integracja – Akceptacja współfinansowanego ze
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII działanie 1 poddziałanie 2 Rozwój I upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie realizowanego przez Powiatowe Centrum
16.98 Kb. 1
czytać
OGŁoszenie o rozstrzygnięciuOGŁoszenie o rozstrzygnięciu
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn zmianami) oraz § 18 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) Zamawiający
48.49 Kb. 1
czytać
Wójt Gminy Abramów ul. 22 Lipca 2 21-143 Abramów ofertaWójt Gminy Abramów ul. 22 Lipca 2 21-143 Abramów oferta
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup, dostawę I rozładunek
30.68 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Rozszerzenie funkcjonalności użytkowanego w imgw pib systemu Wsparcia Synoptyków –leads I usługa utrzymania systemu leads przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy
490.71 Kb. 4
czytać
O wyborze najkorzystniejszej ofertyO wyborze najkorzystniejszej oferty
Część III. Kursy: baristyczny z elementami Latte Art., barmana I stopnia, carvingu, flair-free-style
46.47 Kb. 1
czytać
Wojewódzkie centrum pediatrii „kubalonka” w istebnej 43-470 Istebna Istebna 500, tel.(0-33) 857-56-00,faxWojewódzkie centrum pediatrii „kubalonka” w istebnej 43-470 Istebna Istebna 500, tel.(0-33) 857-56-00,fax
Ige-specyficznych w systemie panelowym z dzierżAWĄ sprzętu niezbędnego do automatycznego wykonania badań oraz komputerowej analizy wyniku
125 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Przetarg nieograniczony, pn. „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa I ProkuraturySpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Przetarg nieograniczony, pn. „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa I Prokuratury
Ośrodek Szkoleniowy Jurysta w Jastrzębiej Górze
262.29 Kb. 4
czytać
Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Centrala 044 685 – 47 – 00 tel. Sekretariat 044 685 – 47- 16 fax. 044 685 – 47 – 01
251.04 Kb. 3
czytać
Miasta rybnikaMiasta rybnika
Pytanie Prosimy o potwierdzenie, czy zakres zamówienia obejmuje pielęgnację gwarancyjną założonej zieleni (nasadzenia i trawniki). Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu
139.82 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia „Wykonanie nasadzeń zastępczych z tytułu usunięcia drzew I krzewów II części”Specyfikacja istotnych warunków zamówienia „Wykonanie nasadzeń zastępczych z tytułu usunięcia drzew I krzewów II części”
Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia
156.74 Kb. 3
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna