Im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 – 556 WrocławIm. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 – 556 Wrocław
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na modernizację drzwi na ciągach komunikacyjnych o automatykę samoczynnego ich otwierania w obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213
17.52 Kb. 1
czytać
O wyborze najkorzystniejszej ofertyO wyborze najkorzystniejszej oferty
Projekt pn: „Tarnobrzeski Park Przemysłowo Technologiczny” w ramach działania 3 Wspieranie Innowacji współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
52.3 Kb. 1
czytać
Wszyscy WykonawcyWszyscy Wykonawcy
Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
11.41 Kb. 1
czytać
Uczestnicy postępowania przetargowego pn 17/15Uczestnicy postępowania przetargowego pn 17/15
Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera um w Poznaniu (pn 17/15) została wybrana oferty Wykonawcy
21.42 Kb. 1
czytać
Im. Krysi Niżyńskiej-„ZakurzonejIm. Krysi Niżyńskiej-„Zakurzonej
Szpital Ginekologiczno – Położniczy „inflancka” im. Krysi Niżyńskiej-„Zakurzonej”
109.86 Kb. 1
czytać
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w KrośnieWojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców/ zmianie treści siwz/ zmianie terminu składania ofert
27.13 Kb. 1
czytać
Udzielenie odpowiedzi do specyfikacjiUdzielenie odpowiedzi do specyfikacji
Przebieg postępowania oparty na zasadach uczciwej konkurencji umożliwia złożenie oferty przez wiele firm i z pewnością jest korzystny dla Zamawiającego zarówno ze względów finansowych, jak również ze względu
101.98 Kb. 1
czytać
Zespół Żłobków m st. Warszawy ul. Belgijska 4 02-511 WarszawaZespół Żłobków m st. Warszawy ul. Belgijska 4 02-511 Warszawa
Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do
496.04 Kb. 4
czytać
Śląski Zarząd Melioracji I Urządzeń Wodnych 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65 tel. (32) 258-20-61, tel./fax. (32) 258-68-10 Regon: 276712880 nip: 954-23-14-260Śląski Zarząd Melioracji I Urządzeń Wodnych 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65 tel. (32) 258-20-61, tel./fax. (32) 258-68-10 Regon: 276712880 nip: 954-23-14-260
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
213.57 Kb. 1
czytać
O wyborze najkorzystniejszej ofertyO wyborze najkorzystniejszej oferty
Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krośnie Odrzańskim, sprawa 107/PN/2015, wpłynęły 4 oferty
15.46 Kb. 1
czytać
Apetyt na języki – znajomość języków obcych szansa na lepszy start z życiu zawodowymApetyt na języki – znajomość języków obcych szansa na lepszy start z życiu zawodowym
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
141.45 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207. 000 Euro na ubezpieczenie mienia I odpowiedzialności zamawiającegoSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207. 000 Euro na ubezpieczenie mienia I odpowiedzialności zamawiającego
0.73 Mb. 19
czytać
Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień publicznych tel. /22/ 326 53 53Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień publicznych tel. /22/ 326 53 53
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp z o o. Msb/PN/73/09/2012
318.42 Kb. 3
czytać
Do uczestników postępowania dotyczyDo uczestników postępowania dotyczy
Dotyczy: postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych leki o wartości powyżej 193 000 euro, numer sprawy zoag-240/07/10
104.24 Kb. 1
czytać
U rząd Gminy w GietrzwałdzieU rząd Gminy w Gietrzwałdzie
Gminę Gietrzwałd w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonywanie na terenie Gminy Gietrzwałd usług zmechanizowanych i ręcznych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i poboczy oraz elementów infrastruktury drogowej
8.18 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna