Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dostawa z prenumeratą czasopism zagranicznych w wersji drukowanej I elektronicznej dla Biblioteki Uniwersyteckiej I bibliotek specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na rok 2016
1.95 Mb. 16
czytać
Istotnych warunków zamówieniaIstotnych warunków zamówienia
Zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na prenumeratę czasopism polskich na rok 2009
150.64 Kb. 1
czytać
Znak sprawy: azp/PN/30/2012Znak sprawy: azp/PN/30/2012
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę czasopism dla Biblioteki Głównej oraz innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na rok 2013 z podziałem na
7.09 Kb. 1
czytać
Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rpCentrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
Na przygotowanie I przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń I warsztatów informatycznych
405.41 Kb. 5
czytać
Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rpCentrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
Oryginał siwz jest do pobrania w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w siwz wynikające z działania osób trzecich po zamieszczeniu
298.77 Kb. 4
czytać
Poig. 01. 03. 01-10-109/12 Tytuł projektuPoig. 01. 03. 01-10-109/12 Tytuł projektu
Projekt współfinansowany w ramach I osi priorytetowej poig: Badania I rozwój nowoczesnych technologii; Działania 3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe; Poddziałania 1: Projekty rozwojowe
0.56 Mb. 8
czytać
OGŁoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty oznaczenie sprawyOGŁoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty oznaczenie sprawy
Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej i okólnej w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu”
30.26 Kb. 1
czytać
ZAŁĄcznik nr 1 pakiet I – Produkty mleczarskieZAŁĄcznik nr 1 pakiet I – Produkty mleczarskie
Kod pocztowy Miejscowość
137.66 Kb. 1
czytać
Katowice dnia 24. 10. 2008r. Zp-2380-433-225/3835/2008Katowice dnia 24. 10. 2008r. Zp-2380-433-225/3835/2008
Zespół Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje
13.62 Kb. 1
czytać
Ochotnicza straż pożarnaOchotnicza straż pożarna
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego dla osp milanówek”
14.13 Kb. 1
czytać
Formularz ofertaFormularz oferta
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej
45.12 Kb. 1
czytać
Nr sprawy specyfikacja istotnych warunków zamówieniaNr sprawy specyfikacja istotnych warunków zamówienia
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę art. Spożywczych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 Pzp
89.62 Kb. 1
czytać
Gimnazjum Nr 8 im. Armii KrajowejGimnazjum Nr 8 im. Armii Krajowej
Nr 8 im. Armii Krajowej, 35-303 Rzeszów, ul. Miodowa 6 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
74.79 Kb. 1
czytać
Informacja o rozstrzygnięciu postępowaniaInformacja o rozstrzygnięciu postępowania
Administrację Zasobów Komunalnych Łódź – Śródmieście a stanowiących własność Gminy I skarbu Państwa oraz w lokalach gminnych we Wspólnotach Mieszkaniowych. W niniejszym postępowaniu złożono 18 ofert spośród których wybrano nw
65.69 Kb. 1
czytać
Katowice dnia 13. 06. 2012r. Zp-2380-88-42/1769/12Katowice dnia 13. 06. 2012r. Zp-2380-88-42/1769/12
Prawo zamówień publicznych Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zawiadamia, że rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Mycie zewnętrzne karoserii pojazdów służbowych jednostek Policji na terenie
215 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna