Dostawa nowych drukowanych książek polskich, zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”Dostawa nowych drukowanych książek polskich, zagranicznych w ramach projektu pn. „Service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I Innowacji dla Sektora Usług”
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
3.82 Mb. 23
czytać
Pkp szybka kolej miejskaPkp szybka kolej miejska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony- znak: skmms-zp/N/05/15
125.8 Kb. 1
czytać
DO: wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoDO: wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie remontów obiektów budowlanych znajdujących się w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 6021
34.22 Kb. 1
czytać
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w MońkachSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
Oddziale Rehabilitacyjnym oraz adaptację I dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Zakładu Rehabilitacji Leczniczej I przychodni Rejonowej w Mońkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach. Numer przetargu: zp-18/2014
9.61 Kb. 1
czytać
Wg rozdzielnika Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizacja budynku gimnazjum w Nowej Suchej”Wg rozdzielnika Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizacja budynku gimnazjum w Nowej Suchej”
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamiam
37.33 Kb. 1
czytać
Zawiadomienie o wyborze ofertZawiadomienie o wyborze ofert
Dz. U. z 2013 nr 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r poz. 423, Zamawiający zawiadamia, że dokonano wyboru ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę baterii
98.58 Kb. 1
czytać
Znak sprawy: zp/1/2016Znak sprawy: zp/1/2016
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 2164) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mięsa wieprzowego i wołowego
59.78 Kb. 1
czytać
Rybnik, dnia 15 stycznia 2010 r. Urząd miasta rybnikaRybnik, dnia 15 stycznia 2010 r. Urząd miasta rybnika
Miasto Rybnik informuje o wynikach postępowania przetargowego dla przetargu jw. Komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 15. 01. 2009 r wybrała ofertę firmy
45.36 Kb. 1
czytać
Zawiadomienie o wyniku postępowaniaZawiadomienie o wyniku postępowania
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego zawiadamia, że wyłoniono najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
16.22 Kb. 1
czytać
Zawiadomienie o wyniku postępowaniaZawiadomienie o wyniku postępowania
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego zawiadamia, że wyłoniono najkorzystniejszą ofertę
17.43 Kb. 1
czytać
Data sporządzenia pisma: Warszawa, 26 lipca 2012rData sporządzenia pisma: Warszawa, 26 lipca 2012r
Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego”
19.8 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 Znak: zk-pn/ix-7/13 (pieczątka firmowa Wykonawcy) formularz ofertowyZałącznik nr 1 Znak: zk-pn/ix-7/13 (pieczątka firmowa Wykonawcy) formularz ofertowy
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę książek dla Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, nasza firma (Wykonawca)
1.55 Mb. 9
czytać
OŚrodek badawczo-rozwojowyOŚrodek badawczo-rozwojowy
Na podstawie art. 92 ust. 2 pkt ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
23.14 Kb. 1
czytać
OŚrodek badawczo-rozwojowyOŚrodek badawczo-rozwojowy
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
43.94 Kb. 1
czytać
Protokół kontroliProtokół kontroli
Urzędu Miejskiego w Kocku, ul. J. Krasickiego 27 (kod 21-150), regon: 000527842, ego w dalszej treści „ Urzędem
162.61 Kb. 3
czytać

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna