Tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmTj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm
Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach wynajmowanych przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie na terenie miasta stołecznego Warszawy.”
147.84 Kb. 1
czytać
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonegoPostępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz)
147.39 Kb. 1
czytać
Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rpCentrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunkóW
202.74 Kb. 2
czytać
Wszyscy Wykonawcy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyWszyscy Wykonawcy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Hali Sztuk Walki Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę
10.94 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 Znak: zk-pn/xi-7/11 (pieczątka firmowa Wykonawcy) formularz ofertowyZałącznik nr 1 Znak: zk-pn/xi-7/11 (pieczątka firmowa Wykonawcy) formularz ofertowy
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę książek dla Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, nasza firma (Wykonawca)
243.25 Kb. 1
czytać
Dotyczy: Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rakszawie położonej na działce nr 1736/2 o długości 832 mb., w ramach zadania p n.: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie RakszawaDotyczy: Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rakszawie położonej na działce nr 1736/2 o długości 832 mb., w ramach zadania p n.: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Rakszawa
Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rakszawie położonej na działce nr 1736/2 o długości 832 mb., w ramach zadania p n.: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Rakszawa, dz o nr ewid
24.27 Kb. 1
czytać
Do Wszystkich Wykonawców nr post: 72/2014 DotyczyDo Wszystkich Wykonawców nr post: 72/2014 Dotyczy
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 72/2014 w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie remontu ogrodzenia zewnętrznego na terenie woszk mrągowo
19.79 Kb. 1
czytać
Nip: 626-034-01-73 regon: 270235840Nip: 626-034-01-73 regon: 270235840
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy, wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz odrzuconych ofertach
111.44 Kb. 1
czytać
Zawiadomienie jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi prawne realizowane przez Jednostkę Wojskową 3378 Drawsko Pomorskie znak postępowania: 9/2013Zawiadomienie jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi prawne realizowane przez Jednostkę Wojskową 3378 Drawsko Pomorskie znak postępowania: 9/2013
Brutto: 25830,00zł; (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100)
52.29 Kb. 1
czytać
O wyborze najkorzystniejszej ofertyO wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawę i wyładunek 20 000 litrów oleju opałowego do budynku Kotłowni Olejowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ul. Park1
11.53 Kb. 1
czytać
Nadleśnictwo BiałogardNadleśnictwo Białogard
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi leśnej d-86 na dług. 3,3 km w leśnictwie Podborsko”
20.09 Kb. 1
czytać
Adam Kruk P. U. H meritum 20-709 Lublin ul. Struga 29Adam Kruk P. U. H meritum 20-709 Lublin ul. Struga 29
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty
18.81 Kb. 1
czytać
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty gmina kielce 25-303 Kielce ul. Rynek 1Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty gmina kielce 25-303 Kielce ul. Rynek 1
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
37.52 Kb. 1
czytać
Instytut Technologiczno-PrzyrodniczyInstytut Technologiczno-Przyrodniczy
W falentach zawiadamia, że w postępowaniu nr p-08/15 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”, ogłoszenie numer 11559-2015 z dnia 28
9.26 Kb. 1
czytać
OS. 271. 10. 2012 Sterdyń, dnia 7 września 2012 rOS. 271. 10. 2012 Sterdyń, dnia 7 września 2012 r
Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Zaleś w kierunku do Łomnej” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1 adi-trans adam Lipski Buczyn Szlachecki 5, 08-330 Kosów Lacki za kwotę 86. 130,99 zł brutto
7.93 Kb. 1
czytać

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna