Gmina łabowa adres : 33 336 Łabowa 38Gmina łabowa adres : 33 336 Łabowa 38
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejska Współpraca Transgraniczna Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
16.85 Kb. 1
czytać
Pzp II 3411 14 /06 Cena 7 zł specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPzp II 3411 14 /06 Cena 7 zł specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Prezydent miasta opola, 45-015 opole, Rynek-Ratusz. Wydział Inwestycji Miejskich Referat Przetargów I zamówień Publicznych. 45-018 Opole. Plac Wolności 7-8
111.08 Kb. 1
czytać
Burmistrz Kamienia Pomorskiego ogłasza na dzień 14 marca 2014 roku o godzinie 1000 pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 64 o powierzchni 0,0605 ha położonej w obrębie nr 6 miasta Kamień Pomorski, użytek gruntowyBurmistrz Kamienia Pomorskiego ogłasza na dzień 14 marca 2014 roku o godzinie 1000 pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 64 o powierzchni 0,0605 ha położonej w obrębie nr 6 miasta Kamień Pomorski, użytek gruntowy
Przetarg jest ograniczony do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości bezpośrednio przyległych do działki będącej przedmiotem przetargu
18.87 Kb. 1
czytać
W trybie przetargu ograniczonegoW trybie przetargu ograniczonego
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym, zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na
79.73 Kb. 1
czytać
Protokół kontroliProtokół kontroli
Urzędu Miejskiego w Kocku, ul. J. Krasickiego 27 (kod 21-150), regon: 000527842, ego w dalszej treści „ Urzędem
162.61 Kb. 3
czytać
Pan Adam KurowskiPan Adam Kurowski
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Katarzyna Kułakowska, Agnieszka Cyburt, Józef Olczuk i Marcin Pachucki – przeprowadzili kompleksową kontrolę gospodarki finansowej gminy Kąkolewnica Wschodnia
72.05 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna