1. Zalecenia i propozycje1. Zalecenia i propozycje
Dnia 14 lutego 2013 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny postanowił, zgodnie z art. 29 ust. 2 regulaminu wewnętrznego, sporządzić opinię z inicjatywy własnej w sprawie
73.3 Kb. 1
czytać
Podstawowe zasady realizacji prawa Wspólnoty Europejskiej przez krajową administrację publicznąPodstawowe zasady realizacji prawa Wspólnoty Europejskiej przez krajową administrację publiczną
Z punktu widzenia konkretnych przepisów samego prawa wspólnotowego przedmiotowy zakres obowiązków organów państwa członkowskiego w zakresie realizacji acquis wyznaczony jest w art. 10 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (twe)
39.23 Kb. 1
czytać
Projekt Stanowiska RząduProjekt Stanowiska Rządu
Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
23.21 Kb. 1
czytać
Turcja na drodze do pełnego członkowska w Unii Europejskiej. Od rozpoczęcia, do zawieszenia negocjacjiTurcja na drodze do pełnego członkowska w Unii Europejskiej. Od rozpoczęcia, do zawieszenia negocjacji
53.81 Kb. 1
czytać
Program II interdyscyplinarnych Sądeckich Dysput Naukowych z cyklu Człowiek – Społeczeństwo – Państwo pt. „Skąd przyszliśmy – dokąd idziemy? Dylematy rozwojowe w Europie” Konferencja MiędzynarodowaProgram II interdyscyplinarnych Sądeckich Dysput Naukowych z cyklu Człowiek – Społeczeństwo – Państwo pt. „Skąd przyszliśmy – dokąd idziemy? Dylematy rozwojowe w Europie” Konferencja Międzynarodowa
I sesja plenarna – przewodniczy dr Krzysztof Głuc, Prorektor wsb-nlu w Nowym Sączu
28.17 Kb. 1
czytać
Nasza wizja EuropyNasza wizja Europy
Prawa i Sprawiedliwości poseł Adam Bielan, który tę funkcję ma piastować do końca obecnej, pięcioletniej kadencji Europerlamentu
12.68 Kb. 1
czytać
Protokół Nr VII / 2011 z VII sesji Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 24 czerwca 2011 rProtokół Nr VII / 2011 z VII sesji Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 24 czerwca 2011 r
W sesji udział wzięło 187 radnych na stan 19, co stanowi kworum, wobec powyższego Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad i podejmowania uchwał
50.26 Kb. 1
czytać
Integracja europejskaIntegracja europejska
Abc prawa Unii Europejskiej / Klaus-Dieter Borchardt. Stan prawny na marzec 2010. Luxemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011
33.02 Kb. 1
czytać
Sygn. 10726 50 lat 50 lat Unii Europejskiej : wartości I perspektywy / red. Monika Jagiełło, Robert Musiałkiewicz. Toruń : Instytut Rzwoju Społeczeństwa Regionalnego, 2007. 187 s.; 24 cm SygnSygn. 10726 50 lat 50 lat Unii Europejskiej : wartości I perspektywy / red. Monika Jagiełło, Robert Musiałkiewicz. Toruń : Instytut Rzwoju Społeczeństwa Regionalnego, 2007. 187 s.; 24 cm Sygn
Polski z ue : bilans kosztów I korzyści społeczno-gospodarczych. Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Departament Analiz I strategii, 2008. 150 s IL., fot.; 24 cm
116.86 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/75/2007 Rady Powiatu w MyślenicachZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/75/2007 Rady Powiatu w Myślenicach
Dla weryfikacji dotychczasowej strategii zorganizowano trzy warsztaty, które odbyły się
0.73 Mb. 16
czytać
WYŻsza szkoła informatyki I zarządzania copernicus biblioteka naukowaWYŻsza szkoła informatyki I zarządzania copernicus biblioteka naukowa
Biuletyn nabytków 1/ 2004 zawiera opisy bibliograficzne pozycji zwartych, jakie zostały pozyskane lub zakupione do zbiorów Biblioteki Naukowej
119.83 Kb. 1
czytać
ProtokóŁ nr 04/2006 zgromadzenia komunalnego związku gmin we władysławowie z dnia 26 października 2006 rokuProtokóŁ nr 04/2006 zgromadzenia komunalnego związku gmin we władysławowie z dnia 26 października 2006 roku
Przewodniczący Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Adam Drzeżdżon rozpoczynając obrady Zgromadzenia kzg przywitał przybyłych delegatów gmin Jastarnia I władysławowo
27.12 Kb. 1
czytać
Protokół z Posiedzenia Plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z dnia 13 grudnia 2010 r., godz. 11. 30 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie WlkpProtokół z Posiedzenia Plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z dnia 13 grudnia 2010 r., godz. 11. 30 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp
Przyjęcie protokołów z posiedzenia Prezydium I posiedzenia Plenarnego wkds z dnia 15. 11. 2010 r
92.19 Kb. 1
czytać
{imco}Komisja Rynku Wewnętrznego I Ochrony Konsumentów imco pv1105 1{imco}Komisja Rynku Wewnętrznego I Ochrony Konsumentów imco pv1105 1
Malcolm Harbour (przewodniczący) otworzył posiedzenie w poniedziałek 5 listopada 2012 r o godz. 15. 000
77.54 Kb. 1
czytać
Program obrad IX kongresu Ekonomistów Polskich Hotel Marriott I dzień – 28 listopada 2013 rProgram obrad IX kongresu Ekonomistów Polskich Hotel Marriott I dzień – 28 listopada 2013 r
Wręczenie dyplomu Przewodniczącego Rady Naukowej pte dla Ruslana Grinberga I alexandra Rubinsteina, autorów książki „Economic Socio-dynamics”
62.43 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna