Sopot, dn. 1 sierpień 2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSopot, dn. 1 sierpień 2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Prawa Zamówień Publicznych (Tekst Ujednolicony /Dz. U. nr. 223, poz. 1655 z dnia 29 listopada 2007 r.) zwanego dalej Prawem Zamówień Publicznych
43.97 Kb. 1
czytać
1 Część ogólna raportu 3 1 Dane identyfikujące jednostkę dominującą 31 Część ogólna raportu 3 1 Dane identyfikujące jednostkę dominującą 3
Na dzień 31 grudnia 2002 r w skład Grupy Kapitałowej Agora sa wchodziły następujące jednostki
75.55 Kb. 1
czytać
PrzedsiębiorstwoPrzedsiębiorstwo
Jak wynika z przeprowadzonej oceny wykonanej przez niezależny Zakład Usług Ekologicznych w Radomsku inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla gleby, wód powierzchniowych oraz nie będzie źródłem odpadów stałych
149.15 Kb. 1
czytać
Kolegium karkonoskieKolegium karkonoskie
Regulamin Pomocy Materialnej dla studentów Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze, zwany dalej „Regulaminem”, jest wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym
69.49 Kb. 1
czytać
Zarys historii rachunkowościZarys historii rachunkowości
W wenecji. W dziele tym przedstawiono w sposób naukowy I usystematyzowany zasady podwójnej księgowości, a także omówiono sposób sporządzania inwentarza, rachunków zysku I strat, bilansu obrotów I bilansu sald wszystkich kont
0.49 Mb. 6
czytać
Pge górnictwo I Energetyka Konwencjonalna sa oddział Elektrownia OpolePge górnictwo I Energetyka Konwencjonalna sa oddział Elektrownia Opole
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegające ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami
270.88 Kb. 3
czytać
Diesel s c. 59-220 Legnica ul. Willeńska 5A/1Diesel s c. 59-220 Legnica ul. Willeńska 5A/1
Pawłowska I janina Nagni prowadzące działalność gospodarczą pod nazwą diesel s c z siedzibą w Legnicy, ul. Willeńska 5A/1, na podstawie przepisów art. 136 I art. 137 §1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa
5.67 Kb. 1
czytać
Sprawozdania finansowegoSprawozdania finansowego
Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było zbadanie sprawozdania finansowego i wydanie na jego temat opinii
399.58 Kb. 8
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna