Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jednym z zadań gminy jest opracowanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymiWstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jednym z zadań gminy jest opracowanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Glinojeck rok 2013
122.36 Kb. 1
czytać
Ad. 1b Proponowany porządek obradAd. 1b Proponowany porządek obrad
Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23 kwietnia 2013r o godz. 11. 00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego im. Jana Pawła II w Głuchołazach
169.28 Kb. 4
czytać
Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami gminy rojewoSprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami gminy rojewo
Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania
110 Kb. 1
czytać
Roku abruko sp z o oRoku abruko sp z o o
Niniejszym, wypowiadam abruko sp z o o umowę numer / z dnia roku
6.06 Kb. 1
czytać
Protok ó Ł Nr 11/12 z posiedzenia XXVI (dwudziestej szóstej) w kadencji 2010-2014 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 30 listopada 2012r w lokalu Urzędu GminyProtok ó Ł Nr 11/12 z posiedzenia XXVI (dwudziestej szóstej) w kadencji 2010-2014 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 30 listopada 2012r w lokalu Urzędu Gminy
R kępa co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych, stanowi kworum pozwalające do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie przywitał zaproszonych gości według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokółu
78.49 Kb. 1
czytać
ProtokóŁ Nr viii/2007ProtokóŁ Nr viii/2007
Viii/46/2007 w sprawie określenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych I transportu nieczystości ciekłych
139.69 Kb. 1
czytać
Pecyfikacja istotnych warunków zamówieniaPecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Obsługa Gminy Głowaczów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych
299.06 Kb. 4
czytać
Protokoł Nr 15/2015 z posiedzenia wspólnegoProtokoł Nr 15/2015 z posiedzenia wspólnego
Komisji Rolnictwa Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Turystyki i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Krasnopol
45.42 Kb. 1
czytać
Protok ó Ł nr 3/2015 wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Grodziec odbytego 02 marca 2015 roku o godzinie 14: 00 w sali ślubów Urzędu Gminy GrodziecProtok ó Ł nr 3/2015 wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Grodziec odbytego 02 marca 2015 roku o godzinie 14: 00 w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec
Obecność na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy Grodziec przedstawia się według list obecności załączonych do protokołu. Na stan 15 Radnych obecnych 15
64.54 Kb. 1
czytać
Komendant Komisariatu Policji w Dobczycach Asp. Sztab. Paweł Brytańczyk z-ca Kom. Policji w Dobczycach Zofai Kozielska Pełn. Burmistrza ds. Uzaleznień Kierownicy referatKomendant Komisariatu Policji w Dobczycach Asp. Sztab. Paweł Brytańczyk z-ca Kom. Policji w Dobczycach Zofai Kozielska Pełn. Burmistrza ds. Uzaleznień Kierownicy referat
Radni Rady Miejskiej w Dobczycach – w liczbie 12 osób
Referat 92.41 Kb. 1
czytać
Program współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013Program współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013
Przedstawiciele organizacji pozarządowych na Forum Pożytku Publicznego z udziałem Prezydenta Miasta w dniu 16 maja 2013r
58.87 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna