P/N/04/2012/2 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)P/N/04/2012/2 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Prawo zamówień publicznych (Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (t j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) oraz przepisów wykonawczych do niej i ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty
129 Kb. 1
czytać
Regulamin przetargu prowadzonego w trybie art. 70 1 – 70Regulamin przetargu prowadzonego w trybie art. 70 1 – 70
Avl 988-3, analizatora biochemiczny 911 Hitachi 2 sztuki, analizatora elektrolitów avla 9140, analizatora hemoglobiny tlenkowo – węglowy avl 912, aparatu elektrodiagnostycznego avl 933, stacji uzdatniania wody, zestawu do prób wysiłkowych
49.82 Kb. 1
czytać
Regulamin przetargu prowadzonego w trybie art. 70 1 – 70Regulamin przetargu prowadzonego w trybie art. 70 1 – 70
Avl 988-3, analizatora biochemiczny 911 Hitachi 2 sztuki, analizatora elektrolitów avla 9140, analizatora hemoglobiny tlenkowo – węglowy avl 912, aparatu elektrodiagnostycznego avl 933, stacji uzdatniania wody
49.17 Kb. 1
czytać
Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w GdańskuRektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku
Iii wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą kw gd1G/00079212/6
24.39 Kb. 1
czytać
LokalizacjaLokalizacja
Szkoła głÓwna gospodarstwa wiejskiego w warszawie ogłasza przetarg na zbycie prawa własności następujących nieruchomośCI
101.08 Kb. 1
czytać
Przetargu pisemnego nieograniczonegoPrzetargu pisemnego nieograniczonego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 55, o oznaczeniach ewidencyjnych: obręb – Poznań, ark. – 09, dz. – 30
24.72 Kb. 1
czytać
Zamawiający: gmina narol 37-610 Narol, ul. Rynek 1Zamawiający: gmina narol 37-610 Narol, ul. Rynek 1
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2007 r
17.64 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna